Dag van de leerzorg in het s.o. - Ronde 4 (14:40 - 16:00)

Keuze Lesgever
Sessie 4.1 De ziekenhuisschool: hoe werkt het en hoe kan het ook voor jouw school werken? Kenneth Vansichen

Ziekenhuisscholen organiseren onderwijs voor kinderen en jongeren tijdens hun opname. Elke school werkt wel eens samen met deze instellingen om hun leerlingen een stukje normaliteit te kunnen bieden en de terugkeer naar de reguliere school te vergemakkelijken. Toch is deze samenwerking niet altijd vanzelfsprekend en is de werking van zo’n school vaak onbekend. Van hun manier van werken kunnen reguliere scholen echter zeker het een en ander oppikken. Laat je inspireren en ga in uitwisseling.

Charlotte Cox is coördinator van vestigingsplaats Heem, Sofie Lelièvre is coördinator van vestigingsplaats Asster, Inge Vandewalle is orthopedagoog van vestigingsplaats Tienen, Els van den Heuvel is coördinator van vestigingsplaats Tienen en Kenneth Vansichen is directeur van ziekenhuisschool De Radar.


Sessie 4.2 HYLAS: studiekeuzebegeleiding in de zorg en bouwsector Veerle Van den Wyngaert

Via het HYLAS-project worden hybride leeromgevingen in de zorg- en bouwsector ontwikkeld die zich richten tot jonge tieners (10-14 jaar) in de provincie Antwerpen.  Deze leeromgevingen ondersteunen jongeren om onderwijsdoelen te halen en helpen hen om de juiste studiekeuze te maken. In deze inspiratiesessie maak je kennis met het project, maar ga je vooral ook dieper in op hoe je al in de eerste graad aan studiekeuzebegeleiding kan doen op school en tegelijkertijd aan leerplandoelen kan werken.

Veerle Van den Wyngaert is adviseur flankerend onderwijsbeleid en projectcoördinator van de zomerscholen en HYLAS bij de Provincie Antwerpen. Ze ondersteunt en inspireert lokale besturen en onderwijspartners en heeft een verleden als leerzorgcoach.


Sessie 4.3 WAT ALS… inzetten op talent écht jouw focus was? (herhaling) (VOLZET) Joost Hillewaere

Nu denk je wellicht: ‘Dat is toch al zo!’ Of misschien aarzel je toch even en wordt het uitroepteken achter deze zin een vraagteken. Misschien herken je dit: je start elk schooljaar met de intentie te focussen op wat leerlingen goed doen, op waar ze sterk in zijn. Keer op keer echter slagen zij er in om dit goede voornemen te laten verdampen door hun demotivatie en daaruit voortvloeiend gebrek aan inzet. Begrippen als ‘problemen’ en ‘tekorten’ nemen het over en ook jouw motivatie krijgt een deuk. In deze sessie gaan we na wat écht nodig is om dit mechanisme om te keren, zodat jij niet langer bedenkt wat niet is en zou moeten zijn, maar ziet wat wel is en wat je ermee zou kunnen doen. We staan stil bij het sleutelbegrip ‘motivatie’ en gaan na hoe we die kunnen laten groeien door in te zetten op een Growth Mindset bij al onze leerlingen (en bij onszelf). Ook maken we kort kennis met Omdenken als verrassende trigger om van elk probleem een kans te maken.

Joost Hillewaere was gedurende 32 jaar ‘meester Joost’ in een lagere school en mentor-coach van startende leraren. Daarna werd hij stafmedewerker BaO en docent in Eekhout Academy. Vanuit zijn specialisatie in ‘leren leren’ werd hij auteur van ‘Leerladders’ en ‘Mijn agenda, mijn leerbuddy’. Als zelfstandig nascholer en coach heeft hij inmiddels ruim 15 jaar werkervaring in het onderwijs en in de professionele sector.


Sessie 4.4 Artificiële intelligentie als brug naar authentieke leerwinst (herhaling) Fabio Severini

AI heeft als een donderslag bij heldere hemel ons onderwijslandschap in rep en roer gebracht. We zien vaak vooral de valkuilen en vinden het moeilijk om een overzicht te bewaren van de impact op onze leerlingen en de lespraktijk. Toch schept AI ook heel wat mogelijkheden naar leerzorg toe. Duik mee in de wereld van ChatGPT en consorten en ontdek hoe jij als onderwijsprofessional AI kan inzetten om je leerlingen beter te begeleiden.

Fabio Severini is pedagogisch adviseur voor Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Hij heeft praktijkervaring als leraar elektromechanica en begeleidt nu startende leerkrachten en beleidsmedewerkers. Zijn expertise ligt voornamelijk binnen het domein STEM, waarmee hij scholen helpt om te gaan met de uitdagingen en mogelijkheden die XR en artificiële intelligentie met zich meebrengen.


Sessie 4.5 Als leerkrachtencoach je collega’s versterken in het weerbaar maken van leerlingen – praktijkvoorbeeld Sint-Agnes (herhaling) (VOLZET) Wim Van Der Weide
Nele De Ranter

Preventief handelen om ongewenst gedrag te voorkomen maakt samenleven op een school gemakkelijker. Het Sint Agnesinstituut in Hoboken heeft een aantal belangrijke speerpunten. Er wordt enerzijds op klasniveau gewerkt aan een aanpak om jongeren veerkrachtiger te maken. Anderzijds gaat de school aan de slag met een leerkrachtencoach. De leerkrachtencoach werkt samen met de leerkracht aan het klasmanagement en gaat op zoek hoe verbinding gelegd kan worden met ‘moeilijke’ klasgroepen.  

Wim van der Weide is directeur tweede graad in het Sint-Agnesinstituut in Hoboken. Nele De Ranter is werkzaam in het zorgteam van de school, waar ze een coachingsopdracht heeft voor leerkrachten en ondersteunend personeel.


Sessie 4.6 Uitstelgedrag en ADHD (herhaling 2) (VOLZET) Tess Roggeman

Uitstelgedrag en ADHD zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zorgt voor frustratie bij de omgeving en voor gemiste kansen. In deze sessie lees je waarom leerlingen met ADHD uitstelgedrag vertonen, wat er gebeurt in hun hersenen, maar ook hoe je hen kan begeleiden om stappen te zetten om dit gedrag te overwinnen. Er wordt ingegaan op nieuw onderzoek, executieve functies en er komen tools aan bod om in te zetten tijdens het lesgeven en het plannen van huiswerk die breder toepasbaar zijn dan enkel op leerlingen met ADHD. Ten slotte heeft ook het samenwerken met ouders in dit proces een plaats.

Tess Roggeman is ADHD-coach en pedagogisch begeleider bij de Pedagogische Cel Antwerpen.


Sessie 4.7 Wat gewoon van buitengewoon kan leren (herhaling) Hanne Michielsen
Bie Broeckx

Je krijgt informatie over het wettelijk kader bij een overstap vanuit het BuSO naar het regulier SO. Daarnaast bekijk je samen met ons hoe je dit op je school in de praktijk kan organiseren. Je wordt meegenomen in de zoektocht naar redelijke aanpassingen. Welke redelijke aanpassingen kunnen worden overgenomen vanuit het BuSO? Welke redelijke aanpassingen kunnen jullie als school SO extra aanbieden?

Hanne Michielsen, werkzaam in het leersteuncentrum Kempen, waar ze de focus legt op ondersteuningen in het secundair onderwijs, gedragsvragen, vragen groepsdynamica, ASS en IAC. Bie Broeckx, werkzaam in gon, ondersteuningsnetwerk en leersteuncentrum, met expertise in het secundair, gedragsvragen, vragen groepsdynamica, ASS en type 4.


Terug naar overzicht van workshops