Dag van het filosofieonderwijs - Rondetafelgesprekken (16:30 - 17:30)

Keuze Lesgever
Rondetafelgesprekken - Albrecht D├╝rerzaal

Na de workshops kan je bij een drankje aansluiten en deelnemen aan de rondetafelgesprekken. Je ontdekt verschillende opvattingen over filosofie en onderwijs tijdens deze gesprekken. Samen zoek je antwoorden op vragen zoals: Hoe kan filosofie de wereld veranderen? Biedt filosofie een meerwaarde voor onderwijs? Met welke uitdagingen zullen we morgen worden geconfronteerd in de klas?

Je schuift aan bij de tafels van filosofen Katrien Schaubroeck, Griet Galle, Luc Braeckmans of Guy Vanheeswijck.

Katrien Schaubroeck is hoofddocent Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen. Ze doceert Ethiek, Hedendaagse Analytische Wijsbegeerte en Feministische Filosofie. Haar onderzoek situeert zich in de morele psychologie en de filosofie van de liefde.

Griet Galle is docent vakdidactiek filosofie aan KULeuven. Ze doceert filosofische vaardigheden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en Vakdidactiek cultuurwetenschappen en wijsbegeerte in de Educatieve master maatschappijwetenschappen. Ze is co-voorzitter van VEFO en doet onderzoek in vakdidactiek wijsbegeerte.

Luc Braeckmans is als professor emeritus verbonden aan Universiteit Antwerpen waar hij aan verschillende faculteiten wijsgerige opleidingsonderdelen doceert. Daarnaast is hij verbonden aan het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) en is hij voorzitter van het Centrum voor Andragogiek (CVA).

Guy Vanheeswijck is professor emeritus van de Universiteit Antwerpen. Hij doceerde metafysica, cultuur- en godsdienstfilosofie aan de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven. Hij publiceerde uitvoerig over actief pluralisme, metafysica en godsdienstfilosofie en neemt actief deel aan het brede maatschappelijke debat.


Terug naar overzicht van workshops