ViP-dag: Vertrouwen in Personen - Dag van de Vertrouwenspersoon - Voormiddag (09:15 - 12:00)

Keuze Lesgever
SESSIE 1.a: Supervisie voor de vertrouwenspersoon (VOLZET) Paul Van Assche

We zitten samen als deskundigen en delen onze beroepservaringen (eigen casussen) met als doel elkaar te helpen en te ondersteunen in de functie van vertrouwenspersoon. De begeleider van deze sessie, preventieadviseur psychosociale aspecten, zal eveneens op haar/zijn beurt ervaringen, op beleidsvlak en op vlak van individuele begeleiding, delen.

Deze sessie is enkel en alleen bedoeld voor vertrouwenspersonen.


SESSIE 1.b: Ont-piekeren: hoe negatieve gedachten over het werk leren loslaten? Katrijn Rosseels

We hebben gemiddeld 30.000 tot 40.000 gedachten per dag en het merendeel daarvan (65 tot 70%!) is negatief of irrationeel. Daarom is het van groot belang om technieken toe te passen die helpen bij het ontwikkelen van een positieve mindset.

In deze sessie ontdekken deelnemers verschillende categorieën van piekeren, herkennen ze hun eigen onbewuste negatieve gedachten en leren ze praktische tools om het piekeren te verminderen en positieve gedachten te cultiveren. Het doel is dat deelnemers op een constructieve en praktische manier leren omgaan met negatieve gedachten, zodat ze moeilijke situaties op het werk beter kunnen hanteren. We ondervinden hoe je deze technieken op persoonlijk niveau kan toepassen en welke tools je kan gebruiken om anderen te helpen in dit proces.


SESSIE 1.c: Bemiddelen in de praktijk Helga Melis

Een theoretisch bemiddelingstraject met de verschillende fases is op internet zo te vinden. Maar hoe doe je dit dan concreet? Tijdens deze sessie koppelen we de theorie aan de praktijk en oefenen we hoe je als vertrouwenspersoon de bemiddelingstechnieken kan toepassen in jouw interventies. Wanneer bemiddelen, hoe begin je er aan, wat kom je tegen en hoe sluit je af? Helga deelt haar ervaringen als erkend bemiddelaar in onderwijs graag en gaat samen met jullie aan de slag.


SESSIE 1.d: Groepsbemiddeling oefenen Peter Crab

Peter Crab belicht groepsbemiddeling vanuit onderliggende groepsdynamieken. Hij bespreekt hoe je die kan ontdekken en ervoor kan zorgen dat iedereen gehoord wordt.


SESSIE 1.e: Verbindende communicatie Lynn Pauwels

Waarom wordt verbindende communicatie voor professionals steeds populairder? Formeel en informeel overleg binnen organisaties neemt verschillende vormen aan en kan de werkbaarheid van een job beïnvloeden. Laat je eigen houding spreken en ‘lees’ die van anderen.
Verbindend communiceren is een troef als je coachend wil leidinggeven. Deze workshop geeft je de handvaten om het vertrouwen te vergroten, jezelf veiliger te voelen tijdens gesprekken, verbondenheid te creëren en communicatielijnen te verkorten.


SESSIE 1.f: Respectvol gedrag op het werk Carelle Bondroit

Tijdens deze sessie word je je bewust van een aantal basisprincipes en basishoudingen die nodig zijn bij het respectvol en verbindend communiceren.


SESSIE 1.g: Perfectionisme: fast lane naar burn-out Johan Stiers

Uiteraard is er niets mis mee om de dingen heel goed te doen, om mooie resultaten te behalen, om kwaliteit af te leveren. Dit soort perfectionisme kan een goede eigenschap zijn, maar soms neemt dit gedragspatroon zulke excessieve vormen aan dat het niet meer leefbaar is. Niet zelden ligt perfectionisme aan de basis van een burn-out.

Tijdens deze interactieve workshop maak je kennis met de 10 symptomen van perfectionisme. Je leert het patroon in kaart brengen bij anderen en je krijgt tips & tricks aangereikt om hen ervoor te behoeden dat hun doorgedreven perfectionisme tot een burn-out leidt. 

Als erkend perfectionismecoach begeleidt Johan Stiers volwassenen, kinderen en jongeren die last hebben van perfectionisme, faalangst en stress. Hij biedt aan ouders, opvoeders en leerkrachten ontwikkelingsgerichte ondersteuning. Als trainer is hij verbonden aan Het Ontwikkelingsinstituut, waar hij toekomstige kinder- en jongerencoaches opleidt.


SESSIE 1.h: Hartcoherentie Annekatrien Masschelin

Tijdens deze interactieve workshop maakt de deelnemer kennis met de wondere wereld van hartcoherentie en gaat hij zelf aan de slag met een aantal oefeningen. Na de sessie kan de deelnemer van start gaan met de hartcoherentieoefeningen.


Terug naar overzicht van workshops