Dag van de diversiteit in het BaO - Veel verschillen, één geheel

Inleiding

Diversiteit is een vlag die vele ladingen dekt. Tijdens de themadag ‘Diversiteit. Veel verschillen, één geheel’ op donderdag 23 september 2021 richten we ons op drie grote pijlers:

  • Taalvaardigheid: je ontdekt hoe je goed onderwijs geeft aan anderstalige(n) nieuwkomers, wat de troeven zijn van meertaligheid voor krachtig onderwijs, hoe je inzet op sterk leesonderwijs bij NT2- leerlingen, …
  • Partnerschap met ouders: je komt te weten hoe je digitaal kan communiceren met ouders, hoe je met hen samen aan schoolsucces werkt, wat de troeven van een ‘warm onthaal’ zijn, …
  • Sociaal-cultureel bewustzijn: je krijgt antwoorden op de vraag hoe je met genderstereotypen of racisme omgaat, hoe je de cirkel van kansarmoede doorbreekt, hoe je actief burgerschap bij jouw leerlingen stimuleert, …
 

Doelgroep

Iedereen die werkzaam en/of geïnteresseerd is in het basisonderwijs (kleuter en lager onderwijs): leerkrachten, zorgleerkrachten, directies en beleidsondersteuners, pedagogische begeleiders

 

Rondes

09:15 - 10:30 Plenum
10:45 - 12:00 Ronde 1
13:00 - 14:15 Ronde 2
14:30 - 15:45 Ronde 3

Praktisch

De code van deze studiedag is 21/BAS/999
Deze studiedag vindt plaats op 23-09-2021 in Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk - gebouw Q (Parking 4; code slagboom 9204#).
Jouw bijdrage: 132 EUR.


Aanmelden tussen 08.45 uur en 09.15 uur.

Digitale syllabus, lunch en dranken zijn inbegrepen in de deelnameprijs.

 

Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be