Hoe bouwen aan een kwaliteitsvolle onderwijspraktijk? Inzichten en methoden voor Humane Wetenschappen

Inleiding

Een kwaliteitsvolle onderwijspraktijk uitbouwen is een uitdagende taak, zo ook voor het specifieke gedeelte binnen de studierichting Humane Wetenschappen. In dit specifieke gedeelte worden diverse inhouden opgenomen, zoals psychologie, sociologie, kunstbeschouwing, filosofie. Bovendien is er een extra uitdaging: leerlingen die niet bewust voor deze richting gekozen hebben.

De onderwijsinspectie licht jaarlijks onderwijspraktijken door en geeft een beoordeling die varieert van ‘beneden de verwachting’ tot ‘overstijgt de verwachting’. Onderzoekers van UAntwerpen mochten enkele onderwijspraktijken Humane Wetenschappen gaan bezoeken die recent de beoordeling ‘volgens de verwachting’ en/of ‘overstijgt de verwachting’ kregen. Ze delen hierover graag hun bevindingen en nemen hierin zowel de stem van betrokken leraren, leerlingen als directieleden mee.

Samen zoeken we antwoorden op vragen als: Hoe zorg je voor inhoudelijke afstemming over deze diverse domeinen heen? Hoe werk je over verschillende leerjaren heen aan deelcompetenties rond onderzoek? Hoe kom je via opdrachten en toetsen tot het beheersingsniveau van analyseren volgens de minimumdoelen van de derde graad? Hoe werk je een vakoverschrijdend project uit? Hoe ga je om met leerlingen die al dan niet bewust kiezen voor Humane Wetenschappen? 

Doelgroep

Alle (vak)leraren betrokken bij domeinvakken in Humane Wetenschappen en Maatschappij- en Welzijnswetenschappen of Welzijnswetenschappen, evenals directieleden.

Rondes

09:30 - 10:30 Plenum
10:45 - 12:15 Keuzesessies ronde 1
13:15 - 14:45 Keuzesessies ronde 2
15:00 - 16:00 Panelgesprek
16:00 - 17:00 Receptie

Praktisch

De code van deze studiedag is 24/MW/999
Deze studiedag vindt plaats op 07-02-2025 in de Universiteit Antwerpen Stadscampus, Gebouw S.R., Rodestraat 14, 2000 Antwerpen.
Jouw bijdrage: 132 EUR.


Digitaal cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Inschrijven

Schrijf in voor deze studiedag