Postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen

Voor wie?

Geef je momenteel lessen Nederlands aan anderstaligen, en ben je op zoek naar extra didactische bagage? Of sta je als taalcoach Nederlands op de werkvloer, en wil je graag oplossingen voor de vraagstukken waarmee je geconfronteerd wordt? Of ambieer je een carrièreswitch als NT2-lesgever?

Het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen richt zich tot wie een (bijkomende) competentie wil behalen voor het NT2-onderwijs. Heb jij een einddiploma hoger onderwijs en affiniteit met NT2 door je diploma of werkervaring? Dan kom je in aanmerking.

 

Wat?

Het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen (Universiteit Antwerpen) biedt een concrete aanpak voor al jouw vragen over taalles geven aan anderstaligen.
Als pionier in dit vakgebied hebben wij meer dan 30 jaar ervaring in het trainen van NT2-lesgevers. We bieden een opleiding aan waarvan de leerinhouden wetenschappelijk onderbouwd zijn en tegelijk stevig geworteld in de realiteit van het onderwijs. De lesgevers staan met beide voeten in de praktijk, en zorgen voor een intensieve stagebegeleiding met persoonlijke feedback. Ook hanteren we een brede visie op NT2. Alle doelgroepen komen aan bod: snelle en trage leerders, jongeren en volwassenen.

 

Waarom kiezen voor UAntwerpen?

Het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen is het oudste in ons land. Veel NT2-lesgevers en -lerarenopleiders hebben bij ons het vak geleerd. We hebben dan ook een goede naam in het werkveld. Dat vertaalt zich in een breed netwerk van stagescholen en mentoren, die onze didactische principes mee uitdragen: van CVO over Ligo via OKAN tot universitaire taalopleidingscentra, en bij partners die taalcoaching geven op de opleidings- en werkvloer. Misschien ving je al mondreclame op over onze intensieve, persoonlijke en activerende aanpak …

Sieglinde, student postgraduaat en taalcoach bij KOPA

Sylke, student postgraduaat en startend leerkracht bij CVO LBC Sint-NiklaasEnkele getuigenissen van (oud-)studenten

“Nogmaals dank voor de fijne en leerzame tijd en de hoge kwaliteit die jullie bieden aan het Postgraduaat. Het is me elke investering waard geweest.”
Karlijn Cillessen - van Middelaar

“Tot slot wil ik mijn absolute appreciatie en dank uitspreken voor de zeer hoge kwaliteit van de opleiding en van u als gedreven docenten. Ik heb van elke les genoten, het taalonderwijs in al zijn facetten opnieuw kunnen bestuderen, en uitproberen in de les, linken gelegd. Als het vuur van het lesgeven doorgegeven wordt, -broodnodig voor zingevend onderwijs- dan is het hier waar dat intens en heel menselijk gebeurt. Respect en felicitaties hiervoor.”
Trees Seuntjens

“Ik surfte naar de website en overlegde met mijn gezin, familie en vrienden. Zou ik dergelijke opleiding aankunnen bovenop mijn job, zou de afstand naar Antwerpen niet te zwaar doorwegen, zou mijn directie bereid zijn mijn lesvrije dag op maandag te plaatsen, enz. Na enig beraad en overleg, schreef ik me met een klein hartje in voor de opleiding. Het was inderdaad met momenten best pittig, toch heb ik er nooit een seconde spijt van gehad!”
Liesbeth D'Hulster

"Ik heb dit jaar overtuigend meer geleerd van deze lessen dan van alle hoorcolleges in mijn universitaire loopbaan bij elkaar."
Karin Troost

“Bedankt voor de gerichte, constructieve feedback via dit verslag en voor het gesprek achteraf! En ook voor het hele jaar, ik heb ontzettend veel aan deze opleiding gehad.”
Mieke Gielis

“Wat een ervaring! Ik ben met de hoogste verwachtingen aan deze opleiding gestart ... en mijn verwachtingen zijn ingelost. Het was een hele klus om al dit werk voor mekaar te krijgen, maar ik heb er nog geen moment spijt van gehad dat ik deze opleiding gevolgd heb. Ik heb zo veel interessante dingen geleerd en ik heb veel enthousiaste mensen ontmoet, die een passie hebben voor hun job.”
Kris Mampaey

“Dat we dit jaar niet snel zullen vergeten, dat is duidelijk. Dat we goed voorbereid zijn op het werkveld, dat staat buiten kijf. Dat jullie topdocenten zijn met bakken ervaring in jullie vakgebied, dat mag iedereen hier weten. En dat jullie zó gul al die kennis, expertise en vooral jullie vuur met ons hebben gedeeld, is hartverwarmend.”
Inge Lerno

 

Opleidingsinfo

Een boeiende, dynamische en degelijke opleiding

We leiden onze studenten op om op een effectieve, efficiënte, creatieve en stimulerende manier les te geven. Dat is dan ook hoe we onze eigen opleiding aanpakken. Aan den lijve ondervindt men immers het meest, en zelf het goede voorbeeld geven vinden we vanzelfsprekend.

Een paar voorbeelden:

Activerende werkvormen tijdens het college 'technische spreekvaardigheid'


Ervaringsgericht leren met TPR (total physical response) in het Chinees


Voorkennis activeren tijdens het college 'woordenschat' met Mentimeter

mentimeter


Online peerevaluatie bij college 'instructies' met Padlet

padlet


Opleiding

Het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen is een opleiding van 21 studiepunten. De studielast wordt berekend op ongeveer 25 tot 30 klokuren per studiepunt. Daarin zitten zowel de contacturen als alle bijkomende taken, observatieopdrachten, lesvoorbereidingen en de voorbereiding van het examen.
 
Het studieprogramma omvat de volgende opleidingsonderdelen:

1. Didactiek Nederlands aan Anderstaligen (6 sp.)

Basiscomponenten, via werkcolleges die een actieve inbreng van de deelnemers vereisen.
 
Inhoud:
 • historiek van het tweedetaalonderwijs
 • didactiek van de vier vaardigheden (luisteren, spreken, lezen, schrijven; vooral op inhoudelijk, maar ook op technisch vlak)
 • woordenschat- en grammaticaonderwijs
 • doelgericht lesgeven
 • instructies geven
 • Total Physical Response (TPR)
 • differentiëren
 • taakgericht taalonderwijs
 • toetsing

2. Didactiek Nederlands aan Anderstaligen Verdieping (3 sp.)

Verbreding en verdieping, via werkcolleges die een actieve inbreng van de deelnemers vereisen.

Inhoud:
 • kennismaking met leermiddelen NT2 en Doc Atlas
 • lessen observeren en websites
 • interactieve werkvormen
 • technische spreekvaardigheid
 • behoeftegericht werken: hoekenwerk
 • alfabetisering
 • ...

3. Stage Didactiek Nederlands aan Anderstaligen (6 sp.)

Lessen observeren en lessen geven in één of meer onderwijscircuits Nederlands aan Anderstaligen. Als je aan het begin van het academiejaar een NT2-praktijk hebt, kan je eigen lessen gedeeltelijk als stageles laten meetellen.

4. Aanvullende vakstudie Nederlands (6 sp.)

Voor aanvullende vakstudie Nederlands kun je vrijgesteld worden op grond van je diploma en/of werkervaring. Wie een van de volgende einddiploma’s heeft, wordt automatisch vrijgesteld:
 • taal- en letterkunde;
 • toegepaste taalkunde met een Nederlandstalig diploma;
 • regent/bachelor in het onderwijs (secundair onderwijs) met een taal als vak.
Andere diploma’s worden met de relevante werkervaring bekeken.
 
 
Bekijk hier het volledige studieprogramma in detail (klik door op de titels van de vakken).


Evaluatie en getuigschrift

We volgen onze studenten nauw op op verschillende manieren:  permanente evaluatie, schriftelijk examen grammatica, mondeling examen didactiek,  stageobservaties, feedback op stagemap, groeps- en individuele taken.

Wie het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen met succes voltooit, krijgt een getuigschrift dat officieel erkend is door de Raad van Bestuur van de Universiteit Antwerpen.
Het certificaat dat je behaalt, is niet voldoende voor een vaste benoeming (daarvoor heb je immers een diploma lerarenopleiding nodig), maar wordt wel sterk geapprecieerd door ons brede netwerk en ver daarbuiten.
Ook interesse in het diploma van leraar? Klik door naar Educatieve Master.
Ook al een masterdiploma op zak? Klik door naar de Verkorte Educatieve Master.

Doelstellingen

De overkoepelende eindcompetentie die wij nastreven, is dat de deelnemers op een effectieve, efficiënte, creatieve en stimulerende manier Nederlands aan anderstaligen kunnen onderwijzen, hetzij in Onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN - secundair onderwijs), hetzij in specifieke trajecten Nederlands als tweede taal (NT2) van het volwassenenonderwijs.
 
 

Lesgevers

Nele Van Mieghem
- vakexpert NT2/Nederlands Tweede Taal bij VDAB
- leservaring bij CVO en VDAB, beginners tot gevorderden, alle niveaus
- ontwikkeling lesmateriaal alle niveaus
- didactische ondersteuning en opleidingen aan taal- en vakinstructeurs
- innovatieve projecten voor NT2 in beroepsopleidingen en op de werkvloer (taalcoaching, taalprofielen, taalinschatting, taalniveaus, …)

Serge Gazin
- OKAN-leerkracht in Stedelijk Lyceum Offerande (Marco Polo)
- pedagogisch begeleider programma ‘Taal in de Stad’ van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Diverse gastsprekers
onder wie Janique Vanderstocken, die al 30 jaar met laaggeschoolde volwassenen werkt en ook de auteur van 'Zwart op wit' is, en Bert Aerts, lesgever in alfatrajecten bij Ligo Antwerpen

 

Praktisch

Het programma kan in één academiejaar afgewerkt worden of over meerdere academiejaren gespreid worden. Wie de opleiding over twee jaar spreidt, moet zich bij het begin van het tweede academiejaar opnieuw inschrijven en betalen voor de resterende studiepunten.  

Tijdstip

De colleges vinden plaats van eind september tot eind maart op maandagnamiddag van 13.00 tot 16.30 uur. De stages vallen in de periode februari-juni op dagen en uren die je zelf in overleg met de scholen bepaalt. Je kan ook stage lopen binnen je eigen lespraktijk. 
De colleges 'Aanvullende Vakstudie Nederlands’ worden door de opleiding Toegepaste Taalkunde georganiseerd, gewoonlijk op donderdagnamiddag.

Locatie

Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, op wandelafstand van het Centraal Station.  

Contactpersoon

Voor vragen over de administratie van het postgraduaat: Britt Van Ham (britt.vanham@uantwerpen.be).
Voor vragen over de inhoud van het postgraduaat: Prof. Dr. Jordi Casteleyn (jordi.casteleyn@uantwerpen.be).
 
 

Inschrijven

Inschrijven voor het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen verloopt in twee stappen:
 1. Voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden? Vul het aanmeldingsformulier op de website in. Zo snel mogelijk na ontvangst laat de academisch verantwoordelijke je per e-mail weten of je bent toegelaten.
 2. Heb je de toelating via e-mail ontvangen? Vul het inschrijvingsformulier in en maak het inschrijvingsgeld over. 

Je inschrijving is pas definitief als je het inschrijvingsgeld hebt overgeschreven. De eerste 22 kandidaten die ingeschreven zijn en betaald hebben, zijn zeker van een plaats. Als dat aantal bereikt is, komen nieuwe kandidaten op een wachtlijst.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 103 per studiepunt. Afhankelijk van je studieprogramma ligt het inschrijvingsgeld tussen € 1.545 (15 stp.) en € 2.163 (21 stp.), exclusief het studiemateriaal. Je ontvangt een studentenkaart die je alle voordelen geeft van een reguliere student (onder meer toegang tot de bibliotheek, de elektronische leeromgeving Blackboard en de studentenrestaurants). Wanneer je de opleiding over twee jaar spreidt, moet je je bij het begin van het tweede academiejaar opnieuw inschrijven. Je betaalt dan enkel voor de studiepunten die je nog moet afleggen.