Leerstoel Onderwijsvernieuwing en -samenwerking

De Leerstoel Onderwijsvernieuwing en -samenwerking organiseert in samenwerking met Antwerp School of Education (ASoE) en Centrum Nascholing Onderwijs (CNO):

“Haalbaar en gedragen werken aan schoolontwikkeling in uitdagende tijden”

Een professionaliseringstraject rond schoolleiderschap in de brede zin van het woord voor alle onderwijsmensen die hun steentje willen bijdragen aan het schoolbeleid

Scholen staan voor heel wat wisselende uitdagingen: een evoluerend leerlingenpubliek dat meer divers is, en andere verwachtingen over en houdingen tegenover onderwijs heeft, of een samenleving die andere competenties verwacht, een steeds veranderende regelgeving enz. Directeurs, leraren, secretariaatsmedewerkers, kortom het ganse schoolteam wordt stevig bevraagd om dit allemaal waar te kunnen maken. Schoolbeleid en schoolleiderschap en de wijze waarop dit wordt benaderd, is cruciaal in het al dan niet kunnen inspelen op deze verwachtingen. Het vormt daarnaast de motor om dit haalbaar en gedragen door het volledige schoolteam te realiseren. Uit onderzoek naar ervaringen van schoolleiders blijkt Gedeeld Onderwijskundig en trAnsformationeel Leiderschap (GOAL) op dat vlak een belangrijk verschil te maken.

Tijdens dit opleidingstraject gaan we vanuit vier verschillende invalshoeken in op actuele noden van schoolleiders en schoolteams. We lichten toe hoe verschillende aspecten van GOAL hier een antwoord kunnen bieden. Het gekozen overkoepelende thema “Haalbaar en gedragen werken aan schoolontwikkeling” houdt rekening met de specifieke Antwerpse grootstedelijke context.

We bieden 4 sessies met 4 verschillende invalshoeken aan, die je zowel als een geheel als onafhankelijk van elkaar kan bijwonen.

Elk van deze 4 sessies bestaat uit twee delen die je opnieuw afzonderlijk kan volgen:

  • een lezing (ca. 1u15), aangeboden om te inspireren: in een kort tijdbestek krijg je een overzicht mee van het desbetreffende thema; waar mogelijk gaan we in interactie.
  • een activerende en interactieve workshop (halve dag): je werkt diepgaand en praktijkgericht met concrete methodieken rond het aan bod gekomen thema. Twee leercoaches begeleiden deze workshops zodat er met een grotere groep intensief gewerkt kan worden.

Meer duiding over de specifieke invalshoeken en thema’s van de verschillende sessies vind je door in het programma op de linken te klikken.
Alle sessies gaan live door, in een veilige omgeving. Indien de omstandigheden ons dwingen, voorzien we een online alternatief.

Dit professionaliseringstraject richt zich op schoolleiders in de brede zin van het woord: in de eerste plaats de schoolleiders zelf, maar daarnaast ook beleidsmedewerkers en leerkrachten die hun steentje willen bijdragen aan het schoolbeleid, evenals alle andere geïnteresseerden. Dit delen van leiderschap vormt trouwens een centraal thema in dit traject. Als klein team deelnemen aan het traject is daarom zeker een meerwaarde.

Praktisch
De lezingen zijn gratis. Per workshop betaal je een bijdrage van €25.

Meer info over de verschillende lezingen en workshops vind je door op onderstaande linken te klikken.
Inschrijven doe je voor elke lezing en elke workshop afzonderlijk via de linken.

We willen de presentaties real life laten doorgaan om een meer aangename interactie mogelijk te maken, waarbij aan alle voorwaarden voor een coronaveilige omgeving werd voldaan. Indien nieuwe Covid-19 maatregelen ons daartoe zouden dwingen zullen we een link voor streaming naar alle deelnemers mailen.

 

Programma

Thema 1: Onderwijskundig leiderschap delen tot op de klasvloer – Hoe haalbaar en gedragen uitdagingen in het onderwijs aanpakken?

  • Donderdag 29 oktober 2020 om 18.30 uur: Lezing 1
  • Donderdag 12 november 2020 om 9.00 uur: Workshop 1

 

Thema 2: HRD en schoolleiderschap: wederzijds versterkend! Hoe via authentiek schoolleiderschap het verschil maken?

  • Donderdag 14 januari 2021 om 18.30 uur: Lezing 2
  • Woensdag 20 januari 2021 om 9.00 uur: Workshop 2

 

Thema 3: Collective teacher efficacy - Het gezamenlijk geloof van een schoolteam om impact te hebben op het leren van de leerlingen.

  • Dinsdag 30 maart 2021 om 18.30 uur: Lezing 3
  • Woensdag 31 maart 2021 om 9.00 uur: Workshop 3

 

Thema 4: De eigen draagkracht en die van het schoolteam leren kennen en bewaken - Waarom gedeeld leiderschap niet de weg van de meeste weerstand is.