Dag van de leerzorg in het s.o.: (Digitale) leermiddelen inzetten voor effectief (afstands)onderwijs - live online themadag

Inleiding

De Dag van de leerzorg staat dit schooljaar gedeeltelijk in het teken van het afstandsonderwijs. De diverse workshops zullen je informeren en inspireren zodat je in deze uitzonderlijke periode met een nieuwe toolbox aan de slag kan.

  • Op welke manier kan je leerlingen op afstand evalueren?
  • Hoe creëer je interactie en betrokkenheid tijdens een afstandsles?
  • Kan je leerlingen online feedback geven en remediëren?
  • Hoe bereik je jongeren die leven in armoede?
  • Kunnen we ook in een periode van afstandsonderwijs werken aan het psychosociaal functioneren van leerlingen?

Daarnaast staan we stil bij de executieve functies van de lerende tiener:

  • Wat is een ondersteunende leerkrachtenstijl?
  • Hoe kunnen we deze functies versterken bij leerlingen?

Tot slot brengen we het praktijkverhaal van een school die met vallen en opstaan geprobeerd heeft de (corona)crisis te vertalen naar een duurzame schoolvisie.

Voor de Dag van de leerzorg maak je twee keuzes uit deze waaier aan interessante workshops. Achteraf krijg je het materiaal van het volledige aanbod.

We organiseren deze dag veilig en volgens de geldende regels.

Wat je mag verwachten:

  • een welomlijnd aanbod, enkel in de voormiddag;
  • een beperkt totaal aantal deelnemers en aantal deelnemers per sessie.

Aangezien de Dag van de leerzorg 2021 niet via contactonderwijs kan doorgaan, zullen alle sessies via live online nascholing doorgaan. Je ontvangt tijdig een bericht rond het praktische verloop.

Doelgroep

We verwelkomen graag leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren, middenkader, directie, CLB-medewerkers, ondersteuners, leerkrachten s.o. en andere geïnteresseerden.

Rondes

09:30 - 10:50 Ronde 1
11:00 - 12:20 Ronde 2

Praktisch

De code van deze studiedag is 20/LZG/999
Deze studiedag vindt plaats op 02-02-2021 in via afstandsonderwijs (Microsoft Teams).
Jouw bijdrage: 65 EUR.


In de prijs van de studiedag is een digitale syllabus inbegrepen.

Aanmelden tussen 9.00 uur en 09.30 uur.

 

Deze nascholing vindt plaats via live online afstandsonderwijs.


Inlichtingen bij: Clara Wouters, 03 265 17 03, Clara.Wouters@uantwerpen.be