Dag van de dialoog: In gesprek gaan in de klas rond heikele thema's - UITGESTELD NAAR 18 NOVEMBER 2024

Inleiding

De positieve waarde van begrippen als kritisch denken, waarheid, verbindend omgaan met andere meningen, komt meer en meer onder druk te staan. Het gebruik van fake news, propaganda, relatieve waarheden wint snel terrein en dreigt de reeds aanwezige polarisering te verdiepen en te versnellen. Ook in het onderwijs merken we die evolutie.

Als leraar, leidinggevende, secretariaatsmedewerker of leerlingenbegeleider ervaar je wellicht de moeilijkheden en uitdagingen die deze polarisering met zich meebrengt en drukt op het open in gesprek (durven) gaan met leerlingen en elkaar.

Tijdens deze themadag op donderdag 2 mei 2024 staat het thema ‘In gesprek gaan in de klas rond heikele thema’s’ centraal. We bekijken dit enerzijds vanuit het perspectief van de leraar: welke competenties heb jij als leraar nodig om dergelijke gesprekken in goede banen te leiden, m.a.w. hoe zorg je voor de noodzakelijke basisvoorwaarden? Anderzijds staan we stil bij de competenties die we leerlingen kunnen aanleren om de eigen mening op basis van kritisch denken te verwoorden met respect voor de andere.

Samen zoeken we antwoorden op vragen als: Welke gesprekken ga je wanneer (niet) aan? Hoe neem je als leraar je eigen mening mee in het verhaal en hoe vermijd je zelfcensuur? Wat hebben je leerlingen nodig om tot een genuanceerde mening te komen? Wat doe je met de angst die sommige thema’s bij medeleerlingen oproept? Hoe breng je leerlingen de competenties bij om te debatteren?

Doelgroep

Alle onderwijsprofessionals uit het secundair onderwijs, maar mits vertaling naar de eigen klas- of schoolcontext, ook interessant voor basis- en volwassenenonderwijs.

Rondes

09:30 - 10:30 Plenum 1
13:15 - 14:15 Plenum 2

Praktisch

De code van deze studiedag is 23/OND/999
Deze studiedag vindt plaats op 02-05-2024 in Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen, Gebouw R.
Jouw bijdrage: 132 EUR.


Deze themadag werd afgelast. Noteer echter 18 november 2024 in je agenda, want dan organiseren we opnieuw een dag rond dit thema.


Inlichtingen bij: Karolien Geukens, 03 265 90 60, karolien.geukens@uantwerpen.be

Inschrijven

Deze studiedag is volzet.