Themadag: Breed evalueren is groei stimuleren (BaO) - live online themadag

Inleiding

  • Hoe kan je als school het onderwijsleerproces evalueren? Kan je ook kleuters evalueren en hoe zie je hun talenten?
  • Waarom is een procesgerichte aanpak zo belangrijk?
  • Hoe geef je groeigerichte feedback aan leerlingen?
  • Talenten: leer ze zien en ontdekken bij jouw leerlingen. En hoe neem je ze mee in het evaluatieproces?
  • Als je muzische vorming wil evalueren, hoe pak je dat dan aan?
  • Kunnen de resultaten van peilings- en paralleltoetsen interessante data zijn om aan kwaliteitszorg te doen?
  • Op welke manier kan een leerling-contact het leerproces versterken?
  • Meertalige leerlingen: hoe stem je het evaluatieproces af op de noden van deze leerlingen?
  • ‘School zonder punten’: bestaat die en zo ja, hoe pakken zij het dan aan?
  • Welke visie op kwaliteitsvol evalueren kan je als school uitbouwen en vooral hoe?

Zoek je een antwoord op deze vraag/vragen? Schrijf je dan in voor deze themadag.

Doelgroep

Iedereen die werkzaam en/of geïnteresseerd in het basisonderwijs (kleuter en lager): leerkrachten, zorgleerkrachten, directies en beleidsondersteuners, pedagogische begeleiders.

Rondes

09:15 - 10:30 Plenum
10:45 - 12:00 Ronde 1
13:00 - 14:15 Ronde 2
14:30 - 15:45 Ronde 3

Praktisch

De code van deze studiedag is 20/BAS/999
Deze studiedag vindt plaats op 01-02-2021 in Live online nascholing (platform Teams).
Jouw bijdrage: 115 EUR.


In de prijs van de studiedag is een digitale syllabus inbegrepen.

08.45 - 09.15 uur: Aanmelden

09.15 - 10.30 uur: Plenumlezing

10.45 - 12.00 uur: Ronde 1

12.00 - 13.00 uur: Pauze

13.00 - 14.15 uur: Ronde 2

14.30 - 15.45 uur: Ronde 3


Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be