Themadag 'Leesonderwijs werkt!'

Inleiding

Vandaag meer dan ooit verdient ons leesonderwijs onze expliciete aandacht en zorg. De voorbije jaren is er veel onderzoek gedaan en hebben heel wat schoolteams al stappen gezet richting evidence-informed leesonderwijs. We weten intussen immers wat goed werkt in leesonderwijs.

Op deze themadag krijg je inzicht in effectieve interventies voor lezen evenals concrete voorbeelden van collega’s die hier in hun klaspraktijk al aan werken.

Inhoud

Tijdens deze themadag komen leesexperts aan het woord, maar klinkt vooral de stem van de praktijk. Inzichten uit onderzoek worden telkens gekoppeld aan concrete praktijkvoorbeelden.

De themadag is opgebouwd rond drie thematische lijnen op basis van het beoogde onderwijsniveau. Zo is er een lijn voor het kleuter-, het lager en het secundair onderwijs. De sessies binnen elke lijn grijpen op elkaar in en bouwen op elkaar voort.

Doelgroep

De themadag richt zich vooral op lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders, maar ook leerkrachten, schoolleiders en andere leesbetrokkenen zijn welkom. Alle onderwijsniveaus komen aan bod, omdat effectief leesonderwijs al start vanaf het kleuteronderwijs en doorwerkt in het lager en secundair onderwijs.

Rondes

09:30 - 10:15 Plenum
10:15 - 11:15 Praktijkronde 1
11:45 - 12:45 Praktijkronde 2
13:30 - 14:30 Praktijkronde 3
15:45 - 16:15 Afsluiter
16:15 - 16:45 Receptie

Praktisch

De code van deze studiedag is 23/TT/999
Deze studiedag vindt plaats op 24-05-2024 in Thomas More, Campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen (en niet in het Hof Van Liere).
Jouw bijdrage: 75 EUR.


Let op!! WIJZIGING LOCATIE: door onvoorziene werkzaamheden vindt de themadag plaats op de volgende locatie: Thomas More, Campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen (en niet in het Hof Van Liere)

De online inschrijvingen zijn afgesloten. Je bent zeker nog welkom om je ter plaatse in te schrijven. Meld je aan bij de onthaalbalie van CNO. Wij schrijven je dan in.

Organiserend team

Jordi Casteleyn, Mathea Simons, Tom Smits (Universiteit Antwerpen)
Pieter Verachtert, Claudio Vanhees, Astrid Geudens, Kirsten Schraeyen (Thomas More)
Helena Taelman (Odisee)
Hilde Van Keer, Sven Sierens (Universiteit Gent)
en de andere collega’s verbonden aan de projecten Les in Lezen en Effectief LeesOnderwijs Doet Iedereen Excelleren (ELODIE)


Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be