Themadag: Zorg door en voor leerkrachten in het basisonderwijs

Inleiding

Indien je nog wenst in te schrijven voor deze themadag, contacteer tamara.bonne@uantwerpen.be met de vermelding voor welke sessies je nog wenst in te schrijven.

Besteed je graag ZORG aan de vorming van een hechte klasgroep en aan de verbinding tussen leerlingen?
Ben je beZORGd om het toenemend aantal kinderen dat met stress en/of trauma kampt?
ZORG je er graag voor dat je team zich verbonden voelt en vanuit een sterk klimaat van vertrouwen zich betrokken voelt en verantwoordelijkheid neemt?
Maak je je ZORGen over het feit dat storend gedrag lijkt toe te nemen, dat je veel tijd en energie steekt in het bijsturen hiervan en wil je graag positief gedrag bevorderen?
Stel je je de vraag hoe je ZORGvuldig omgaat met collega’s zodat je iedereen aan boord houdt?
Draag je ZORG voor leerlingen met ADHD, 'gevoelige antennetjes', nood aan uitdaging, faalangst… en wil je graag weten welke nieuwe/recente hulpmiddelen je kan inzetten om hen hierbij het best te ondersteunen?
Ben je op zoek naar hoe je brede basisZORG kan uitbouwen waarbij je handelingsgericht te werk gaat, het socio-emotionele leren versterkt en tools krijgt aangereikt om de reeds gebruikte zorg duidelijk in kaart te brengen?

Krijg je graag antwoorden op deze vragen? Dan ben je welkom op de themadag 'ZORG door en voor leerkrachten in het basisonderwijs' op donderdag 29 september 2022.

Doelgroep

Iedereen die werkzaam en/of geïnteresseerd is in het basisonderwijs (kleuter en lager onderwijs): leerkrachten, zorgleerkrachten, directies en beleidsondersteuners, CLB-medewerkers, pedagogische begeleiders

Rondes

09:30 - 10:45 Ronde 1
11:00 - 12:15 Ronde 2
13:00 - 14:15 Ronde 3
14:30 - 15:45 Ronde 4

Praktisch

De code van deze studiedag is 22/BAS/999
Deze studiedag vindt plaats op 29-09-2022 in Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk.
Jouw bijdrage: 132 EUR.


Onthaal vanaf 9.00u.

De dag is ingedeeld in vier rondes: 2 rondes in de voormiddag en 2 rondes in de namiddag. Elke ronde geeft je de keuzemogelijkheid uit verschillende sessies.
Opgelet: sessie 1.06-2.06 loopt over twee rondes m.a.w. deze bestaan uit twee onlosmakelijke delen. Kies je voor 1.06 dan vragen we je uitdrukkelijk om 2.06 - en omgekeerd te kiezen.

Digitale syllabus, lunch en dranken zijn inbegrepen in de deelnameprijs.


Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be