Zoek een nascholing
Je bent hier: Kleuteronderwijs / Didactiek / ICT   Afspraken maken met peuter en kleuter

Afspraken maken met peuter en kleuter

Hoe kan je als kleuterleider, begeleider peuter en kleuter grenzen aanleren? Vaak zijn kleuters mondig, of anderstalig, nog niet groepsbewust, anders opgevoed...
Toch zijn ze allen voldoende talig: geen woorden, maar de universele taal van je lichaam.

Programma

Mensen zijn sociale wezens. Elke leefgroep heeft een sociale ladder, ook je klas.
Een kleuter heeft al kennis van en ervaring met verschillende posities: eisende leider, charmerende leider, gewelddadige leider, volgzaam. Deze posities worden niet met woorden gecommuniceerd, wel met lichaamstaal : ogen, wenkbrauwen, mond, kaakspieren, schouders, toonhoogte, stemritme... Deze taal is ouder dan je moedertaal, aangeboren en universeel.

 • Grenzen stellen of leiden doe je uiteraard met woorden, maar als je woorden ondersteund worden door de juiste lichaamstaal (taal van de kordate leider), dan zal je boodschap veel efficiënter zijn. Grenzen zijn eenvoudig en duidelijk te zien (op een stip staan, niet over een lijn). Leiders zijn rustig, geduldig én ernstig. Leiders discussiëren niet...
 • Begeleiden: kinderen in een langer traject begeleiden naar een gewenst resultaat, ondersteun je door de lichaamstaal van de vriendelijke leider. Geen grens, maar een wens, een optie, proces. Begeleiders zijn vriendelijk en uitnodigend naar gesprek.
 • Gewelddadig leiderschap is emotiegestuurd. Je bent kwaad, ontmoedigd... Dit is de minst efficiënte vorm van leiding nemen. Besef ook dat geëmotioneerd leiderschap heel wat energie vraagt.
 • Rust, geduld en kordaat optreden is niet vermoeiend...
 • Kwaad, lastig, ontmoedigd voor een klas staan is een energievreter... een reden te meer om te oefenen met kordaat leiderschap.
 • Volgzaam: je hebt de zaak opgegeven, je stopt met leiding nemen. Je valt in de lichaamstaal van onzeker-onderwerping. Kleuters ‘lezen’ dat je het leiderschap opgeeft...

Zo verkennen we vier posities en hun respectievelijke lichaamstaal:

 • kordaat leiderschap leiden;
 • vriendelijk leiderschap begeleiden;
 • gewelddadig leiderschap emotie gestuurd leiden;
 • de taal van onderwerping toegeven, opgeven.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

 • de verschillende relatiepatronen met hun leerlingen benoemen;
 • de begeleiding van de leerlingen en hun leerproces afstemmen op de relatiepatronen van de leerlingen;
 • door een goede relatieopbouw met de leerlingen correctionerende interventies voorkomen.

Doelgroep

Alle betrokkenen uit het kleuteronderwijs.

Begeleiding

Hendrik Gaublomme is teamcoach - yogadocent - creatief en lichaamstherapeut.

Praktisch

Cursuscode: 20/KLE/036A

Beperkt aantal deelnemers.
Syllabus, drank en maaltijd (soep en broodjesmaaltijd) inbegrepen.


Jouw bijdrage: 126 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 9 februari 2021 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 212 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen