Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon basisonderwijs / Didactiek / Klasmanagement   De draad tussen kind en leerkracht. Voor een gewone en buitengewone opvoeding

De draad tussen kind en leerkracht. Voor een gewone en buitengewone opvoeding

Je kan leerlingen met extra zorgen zoals autisme, een hechtingstrauma, een ernstig meervoudige beperking, fragiel x, … beter leren kennen door in te zoomen op ‘hun draad’, op hoe hun emoties en hun hechting ontwikkeld zijn. Zo kom je immers op het spoor van het kwetsbare plekje in hun ontwikkeling, dat stukje uit hun ontwikkeling waar je moet op terugvallen om hen beter te ondersteunen. Op die manier ontdek je ‘ingangen’ die helpen om een betere afstemming te krijgen.

Programma

Aan de hand van het methodisch handboek Ontwarring en ordening van de draad en werkschema’s leer je het model van de draad kennen en toepassen.

Op de eerste dag krijg je uitgebreide toelichting bij het model van ‘de draad’. Hoe ontwikkelen kinderen en welke zijn daarbij belangrijke thema’s? Je leert het model van de draad zelf tekenen. Daarna gaan we praktisch aan de slag met deze thema’s.

Op dag 2 zijn er twee docenten zodat er ruimte is om in te gaan op de eigen schoolsituatie en de leerlingen die je begeleidt. Een theorie wordt immers pas bruikbaar als je er mee aan de slag gaat.

Je leert dit toepassen op verschillende vlakken:

  • enerzijds in de school en in de klas: oefening met filmpjes. Daarna pas je dit toe op voorbeelden uit de eigen school en de eigen klas;
  • anderzijds de begrippen van ‘de draad’ bij een individuele leerling. Het screenen van een leerling in de draad vormt de basis van een individueel handelingsplan. We oefenen met een filmpje. Daarna concretiseer je dit bij een leerling waar je mee werkt;
  • verder ook nog de methode ‘de draad’ toepassen bij kinderen met extra vragen: hoe ontwar je de draad en hoe kom je tot concrete doelen en een individueel handelingsplan? Ook hier bekijken we weer een filmpje alvorens er zelf mee aan de slag te gaan.

Er is steeds ruimte voor vragen en uitwisseling. Tussen dag 1 en dag 2 is er voldoende tijd om de inhoud van de cursus te verwerken aan de hand van enkele opdrachten.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • kennen de begrippen uit het model van ‘de draad’ en kunnen deze vertalen naar de school en naar individuele leerlingen;
  • kunnen hierover in gesprek gaan met collega’s op school en met ouders;
  • screenen een leerling en maken op basis hiervan een handelingsplan op;
  • weten hoe emotie en hechting ontwikkeld zijn en vinden ‘ingangen’ om op dit vlak ontstane problemen aan te pakken (en op te lossen).

Doelgroep

Zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten, orthopedagogen, schoolbegeleiders, CLB-medewerkers, psychologen, therapeuten, leerkrachten buitengewoon onderwijs, medewerkers vanuit ondersteuningsnetwerken, lectoren BanaBa BuO.

Begeleiding

Gerrit Vignero is orthopedagoog en werkt sinds 1986 in het MPC Terbank te Heverlee bij kinderen en jongeren met een matig verstandelijke beperking. Vanuit deze ervaring werkte hij het model van ‘de draad’ uit. Hij is lid van de regiegroep rond de ‘Schaal voor emotionele ontwikkeling’ (Došen), waar de draad een vertaalslag van wil zijn. Verder geeft hij vorming rond de draad, is docent en begeleidt casusbesprekingen. Bij Garant verschenen volgende boeken van zijn hand: De draad tussen cliënt en begeleider, De hechte draad tussen ouder en kind en Ontwarring en ordening van de draad.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 21/BU/010A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen.

In de cursusprijs is het handboek Ontwarring en ordening van de draad inbegrepen.


Jouw bijdrage: 269 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 15 oktober 2021 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.042 (gelijkvloers)
maandag 22 november 2021 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen