Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / ICT-coördinatie   De kwaliteit van adviezen, attesteringen en overgangsbeslissingen versterken: hoe doe je dat? - secundair onderwijs

De kwaliteit van adviezen, attesteringen en overgangsbeslissingen versterken: hoe doe je dat? - secundair onderwijs

Als individu en als team neem je heel wat beslissingen die een invloed hebben op de toekomst van je leerlingen. Goede beslissingen nemen is dus belangrijk maar niet altijd zo makkelijk. Wat weet je over de werking van ons brein, de valkuilen van intuïtie en cultuur en de tekortkomingen van data zoals toetsen? Hoe kom je als team tot gedeelde en onderbouwde beslissingen? In deze nascholing krijg je een stukje besluitvormingstheorie en inzicht in evidence-informed werken, toegepast op praktijksituaties. Je gaat naar huis met concrete handvatten om de kwaliteit van beslissingen in je schoolteam te versterken.

Programma

In het secundair onderwijs neem je belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld de voortgang, de differentiatie, de attesten of de ondersteuning van leerlingen. Het is als (zorg)leerkracht of leidinggevende niet eenvoudig om te weten hoe je een goede beslissing neemt. Er spelen veel verschillende elementen een rol, de ene leerling is de andere niet en je weet niet hoe leerlingen in de toekomst evolueren. Hoe neem je dan de best mogelijke beslissing en vermijd je om onbewust beslissingsfouten te maken? Op klassenraden liggen bovendien verschillende oordelen naast elkaar, die elkaar soms zelfs tegenspreken. Hoe weeg je als team alternatieven en welke groepsdynamische processen beïnvloeden het eindoordeel? Hoe kan je die beslissingen ook op een goede manier verantwoorden naar bijvoorbeeld ouders, collega’s of de directie?

In deze nascholing krijg je in eerste instantie zicht op de essentie van besluitvormingstheorie: hoe nemen mensen beslissingen en welke valkuilen zitten daar aan vast? Verder sta je stil bij teamdynamieken en collectieve besluitvorming. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden wordt aangetoond welke invloed intuïtie, persoonlijke overtuigingen en cultuur hebben op je oordelen. Vanuit deze inzichten bekijk je hoe je deze valkuilen kan vermijden. Vervolgens krijg je een bewuster proces van geïnformeerde besluitvorming uitgelegd waarbij verschillende bronnen van informatie worden verzameld, vergeleken en geïnterpreteerd. Daarbij sta je samen stil bij de waarde en de tekortkomingen van ervaringskennis, van data en van onderzoek. Als cursist ga je aan de slag met voorbeelden uit je eigen praktijk.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

  • heb je inzicht in besluitvormingsprocessen: hoe nemen mensen bewust en onbewust beslissingen;
  • begrijp je de valkuilen van intuïtieve beslissingen en leg je uit hoe je die valkuilen kan herkennen en voorkomen;
  • benoem je de tekortkomingen van data en onderzoek en weet je hoe je die kan herkennen en oplossen;
  • beargumenteer je de meerwaarde van geïnformeerde besluitvorming en pas je de inzichten toe in de praktijk;
  • onderbouw je beslissingen aan de hand van informatiebronnen;
  • heb je inzicht in de invloed van groepsdynamische processen op collectieve besluitvorming;
  • gebruik je de inzichten uit besluitvormingstheorie om de kwaliteit van beslissingen te versterken;
  • reflecteer je op de beslissingen die in je school genomen worden en verleen je advies om de kwaliteit daarvan te versterken.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten en beleidsverantwoordelijken uit het (buitengewoon) secundair onderwijs, ondersteuners/leerkrachten uit een ondersteuningsnetwerk, pedagogische begeleiding en CLB-medewerkers.
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Begeleiding

Kristin Vanlommel is lector Organiseren van verandering in Onderwijs aan de Hogeschool Utrecht en geeft al heel wat jaren opleidingen aan directeurs over schoolbeleid, datagebruik en onderwijsvernieuwing. Ze geeft als gastprofessor les aan de Universiteit Antwerpen binnen de master Opleidings- en Onderwijswetenschappen.

Praktisch

Cursuscode: 24/DR/295A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Opgeladen laptop

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 19 maart 2025 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen