Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Geschiedenis   De relatie tussen christendom en islam in de middeleeuwen

De relatie tussen christendom en islam in de middeleeuwen

Islam en christendom kennen een lange geschiedenis. Als wereldgodsdiensten met vandaag ca. 4 miljard aanhangers en spelers in het geopolitieke spel, zijn ze ook brandend actueel.
Minder bekend is hun gedeelde geschiedenis.
In deze navorming geeft prof. Danny Praet een inkijk in de relaties tussen christendom en islam in middeleeuws Europa.

Hoe keek het middeleeuwse christendom naar de islam?
Hoe zag de islam het christendom?
Welke invloeden heeft de islam en met name de islamitische filosofie en theologie gehad op het christendom?
Hoe verhouden de theoretische discussies zich tot concrete religieuze tolerantie en intolerantie ?

Programma

Aan de hand van een aantal concrete casestudies bekijken we de verhouding tussen christendom (Byzantijns-Oosters en Latijns-Westers) en islam op theoretisch vlak: 

  • de middeleeuwse claim dat de islam een “ketterij” of “schisma” is van het christendom
  • de invloed van de laatantieke heidense en christelijke filosofie op de ontwikkeling van het islamitische denken
  • Abelardus (12de eeuw) en Thomas Aquinas (13de eeuw) over de positieve/negatieve invloed van de islam op het christelijke denken zoals zij het kenden uit het werk van Ibn Sina of Avicenna (11de eeuw) en Ibn Rushd of Averroës (12de eeuw)

Hierbij hoort  een korte bespreking van de reële verhoudingen tussen de religieuze groepen in contact-gebieden zoals het middeleeuwse Syrië en Andalusië.

Doelstellingen

De deelnemers maken aan de hand van historische bronnen kennis met vormen van:

  • religieuze tolerantie en intolerantie in de middeleeuwen;
  • filosofische / theologische disputen in de middeleeuwen;
  • filosofische / theologische invloeden in de middeleeuwen.

De deelnemers verwerven inzicht in:

  • de invloeden van het middeleeuwse christendom op de islam;
  • de invloeden van de middeleeuwse islam op het christendom.

Doelgroep

Leerkrachten geschiedenis 2de  en 3de  graad.
Leerkrachten godsdienst en niet-confessionele zedenleer 2de   en 3de  graad.
Leerkrachten filosofie (open ruimte) 2de   en 3de  graad.
Alle andere belangstellenden.

Begeleiding

Danny Praet, hoogleraar Antieke en Middeleeuwse Wijsbegeerte, Geschiedenis van het Christendom, Coördinator Centrum voor de Studie van Christelijke Tradities, Universiteit Gent. Mede-auteur van het boek 'Islam En Christendom' (Brussel: VUB Press).

Praktisch

Cursuscode: 18/GES/018A

Syllabus en dranken inbegrepen.


Jouw bijdrage: 40 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
zaterdag 13 oktober 2018 09:30u 12:30u Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen, Gebouw C, aula C.002


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen