Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / ICT-coördinator   'De wereld in mijn klas', hoe geef je goed onderwijs aan anderstalige nieuwkomers - afgelast

'De wereld in mijn klas', hoe geef je goed onderwijs aan anderstalige nieuwkomers - afgelast

De toestroom van anderstalige nieuwkomers heeft een grote impact op ons onderwijs. Zit je ook met vragen hoe je het beste uit deze kinderen naar boven kunt halen? Wil je inzicht krijgen in het vergroten van onderwijskansen en zie je ook dat goed onderwijs de integratie in onze maatschappij mogelijk kan maken? Dit is geen evidente situatie vermits we met twee grote stromingen te maken hebben binnen het onderwijs: de leerlingen met langere migratieachtergrond en de anderstalige nieuwkomer van de laatste jaren. Vind je ook bij deze doelgroepen niet de juiste handleiding? Heb je geen handvaten om te starten? Mis je leermiddelen? Zie je weinig vorderingen bij de leerlingen? Dan kan je misschien mee komen kijken door de bril van 2 leerkrachten met migratieachtergrond die nu vanuit hun eigen ervaring lesgeven aan anderstalige nieuwkomers.

 

Programma

Vanuit onze persoonlijke ervaring (allebei leerkracht met migratieachtergrond) brengen wij tijdens deze nascholing inzicht in migratie en de (anderstalige) nieuwkomer binnen het onderwijs. We geven het belang aan van goed onthaalonderwijs; we lichten toe hoe taalverwerving bij de nieuwkomer verloopt en schetsen het verschil tussen thuistaal en schooltaal.
We tonen je hoe alle domeinen binnen ‘de wereldklas’ aan bod komen en belichten de didactiek, de methodiek en de doelen die erachter zitten om kinderen op weg te helpen.

Vanuit de juiste niveaubepaling en een doelgerichte integratie volgen we onze leerlingen op en bieden de juiste zorg om de doorstroming kleuter-lager en lager-secundair onderwijs goed te laten verlopen.

 

Doelstellingen

Na het volgen van deze nascholing ben je als leerkracht in staat om:

  • je blik te verruimen door mee te kijken door de bril van een allochtone leerkracht;
  • inzicht te verwerven in migratie en anderstalige nieuwkomers binnen het onderwijs;
  • door het gebruik van verschillende methodieken de anderstalige nieuwkomer te versterken om zijn/haar onderwijskansen te vergroten;
  • in te zien dat een specifieke aanpak vanaf de aanvang en tijdens de schoolloopbaan noodzakelijk zijn;
  • te zien dat alle domeinen aan bod komen in de wereldklas alsook hun specifieke doelstellingen;
  • verschillende tools toe te passen in het eigen werkveld.

Doelgroep

Leerkrachten, lager, kleuter, zorgleerkrachten.
Iedereen die meer inzicht wil krijgen in de aanpak van anderstalige nieuwkomers binnen het onderwijs.

Begeleiding

Ayse Cetin en Fouzia Zoubair waren beiden ‘leerkracht anderstalige nieuwkomer’ in de eerste lagere school in Vlaanderen die van start ging met een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers. Momenteel werkt enkel Ayse nog op deze school; Fouzia geeft les op een andere multiculturele school.

Ayse is buddy bij het begeleiden van gezinnen (ouderbetrokkenheid), ze geeft demolessen en rondleidingen over onthaalonderwijs voor leerkrachten, CLB, pedagogische begeleidingsdiensten. Ze vertegenwoordigt etnisch culturele minderheden in het LOP, is taalcoach in de stad Sint-Niklaas voor taalkampen.

Praktisch

Deze nascholing is afgelast. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Eigen vragen bundelen en meebrengen.Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen