Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Zorg / Gedrag, sociale vaardigheden en welbevinden   De zorgcoördinator, probleemoplosser of coach? - live online nascholing

De zorgcoördinator, probleemoplosser of coach? - live online nascholing

Ben jij als zorgcoördinator ook die pedagogische duizendpoot op school? Verwachten je collega’s dat je voor elk probleem een oplossing bedenkt? Of ga je samen op zoek naar uitzicht?
Ben je als directie, beleidsondersteuner of zorgcoördinator op zoek naar de juiste invulling van de taak van de zorgcoördinator?

Programma

Vertrekkend vanuit het geïntegreerde zorgbeleid en het belang van de directie en zorgco in dat zorgbeleid lijnen we de positie van de zorgcoördinator af en bekijken we hoe ver de opdracht en draagkracht reiken en waar de grenzen liggen.
We verkennen inzichten en vaardigheden om het zorgbeleid op school te versterken. We gaan daarbij het M-decreet niet uit de weg. Met alle deelnemers reflecteren we samen op de eigen opdracht om expertise op te doen en te delen met elkaar.

Doelstellingen

Deelnemers:

  • kunnen verduidelijken wat een geïntegreerd zorgbeleid inhoudt en welke rol elke participant (leerkracht, directie, zorgco) daarin speelt;
  • weten dat de rol van de zorgco hoofdzakelijk de klasleraar ondersteunen en coachen is om die leraar zo sterker te maken op de klasvloer;
  • kunnen hun takenpakket op school-, klas- en kindniveau omschrijven en naar tijdsverdeling optimaal invullen;
  • kunnen met tools de zorgwerking op de eigen school evalueren.

Doelgroep

Directie, beleidsondersteuners en zorgcoördinatoren uit het kleuter- en lager onderwijs.

Begeleiding

Ivan Van Gucht is leerkracht lager onderwijs. Hij heeft jarenlang ervaring als klasleerkracht, als zorgleerkracht en zorgcoördinator in de kleuter- en lagere school. Hij bouwde vanuit het ervaringsgericht werken, zorgbrede werkvormen uit tot een vaste waarde binnen zijn eigen klaspraktijk. Vanuit deze expertise is hij vormingsmedewerker rond verschillende thema's voor het lager onderwijs.
Hij was actief binnen de 'bachelor-na-bacheloropleiding zorgverbreding en remediërend leren' en was daar gastdocent rond zorgbrede werkvormen. Verder is hij ook auteur van "Zorgideeën", de "Rekenkalender" en "CEGOpracticum motiverend en participerend onderwijs".

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 20/BAS/026A

Deze nascholing wordt aangeboden via afstandsonderwijs aan een aangepaste prijs van 210 euro.


Jouw bijdrage: 210 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 20 oktober 2020 09:00u 16:00u via afstandsonderwijs
dinsdag 27 oktober 2020 09:00u 16:00u via afstandsonderwijs


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen