Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Onderwijskunde / Andere topics   Differentiatie en evaluatie als communicerende vaten - via afstandsonderwijs

Differentiatie en evaluatie als communicerende vaten - via afstandsonderwijs

Heel wat leerkrachten doen elke dag pogingen om hun leerstof gedifferentieerd aan te bieden. Naarmate leerkrachten hierin groeien, voelen zij nadrukkelijker de noodzaak om hun evaluatieaanpak mee te laten evolueren. Daar waar leerkrachten tijdens het lesgeven hun didactische bewegingsvrijdheid benutten, voelen ze zich eerder geremd tijdens het evalueren. Leerkrachten worstelen soms met de verhouding eerlijkheid – gelijkheid - billijkheid. Terzelfder tijd willen diezelfde leerkrachten elke leerling, ongeacht hun beginsituatie, uitdagen. Als het helemaal tegenzit, voelen leerkrachten de juridische kramp waar de school aan lijdt. Op die manier verkrampt ook de leerkracht. Dat is bijzonder jammer want gedifferentieerd evalueren betekent o.m. dat we de lat hoger kunnen leggen, de lessen boeiender kunnen maken en meer kansen kunnen creëren om betrokkenheid te genereren. Aan de hand van een aantal duidelijke en werkbare principes en sprekende voorbeelden krijgt u meer (handelings)vertrouwen om ook op evaluatief vlak gedifferentieerd te werken.  

Programma

 • Kader schetsen, praktijkvoorbeelden voorleggen en bespreken.
 • Vertaling naar de eigen praktijk.
 • Verdieping in eigen voorbeelden van de groep.
 • Linken leggen met beleid van de school en het zelflerend vermogen van uw team.

Doelstellingen

De deelnemers:

 • krijgen inzicht krijgen in de principes en ambities van breed evalueren;
 • werken vanuit de wwhww-sequentie om hun evaluatiepraktijk sluitend te maken;
 • verkennen de link tussen differentiatie en evaluatie;
 • gaan aan de hand van praktijkvoorbeelden uit andere scholen na wat de essentiële bouwstenen zijn om gedifferentieerd te evalueren;
 • vertalen de metafoor van het mengpaneel naar hun eigen vak;
 • gebruiken de principes van breed evalueren als toetssteen om het evaluatiebeleid van hun school tegen het licht te houden;
 • krijgen tips om hun eigen praktijk bij te sturen en hun collega’s te ondersteunen in hun groei op vlak van evaluatie.

Doelgroep

Leerkrachten secundair onderwijs.

Begeleiding

Koen Mattheeuws werkt voor het Steunpunt Diversiteit en Leren sinds 2013. Voor deze organisatie begeleidde hij de afgelopen jaren diverse scholen rond verschillende thema’s, waaronder evaluatie en differentiatie.  Zijn verhaal is opgebouwd vanuit de praktijk en afgetoetst bij zijn collega-onderzoekers van UGent/SDL.

Praktisch

Cursuscode: 19/LZG/026A

Deze nascholing wordt aangeboden via afstandsonderwijs. Opnames en digitaal materiaal blijven tot één maand na datum beschikbaar.

Tijdsindeling lesdag d.d. 28/04/2020 via afstandsonderwijs:

Start = 09.30 uur
Middagpauze = 12.30 – 13.30 uur
Einde = 16.30 uur

Inhoud online lesdag:

 1. Deel 1: Voorafgaandelijk werk
  • Kijk –en luisterwerk (introductie trainer, inleiding onderwerp) en invulwerk (verwachtingen en vragen verzamelen, voorstelling deelnemer)
 1. Deel 2: Inleiding opleiding en inleiding inhoud
  • Opening dag,  kennismaking,  praktische afspraken,  inleiding Differentiatie, etc.
 1. Deel 3:
  • Samen praktijkvoorbeelden overlopen
  • Nabespreking voorbeelden en ingaan op vragen.

  • Link met theoretische kant van Evaluatie
 1. Deel 4 (onder voorbehoud): Implementeren

  • Schets hoe je teams kunt ondersteunen bij het evolueren op vlak van differentiatie en evaluatie.
 1. Afronding

Jouw bijdrage: 126 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Voorbeelden van allerhande evaluatiepraktijken (geslaagde en work in progress) zijn welkom. Dit is echter geen must.

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 28 april 2020 09:30u 16:30u via afstandsonderwijs


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen