Zoek een nascholing
Je bent hier: Volwassenenonderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Logistiek en financieel beleid   Duurzaam ICT-beleid met effect tot op de klasvloer (s.o./v.o.) - deels live online nascholing - AFGELAST

Duurzaam ICT-beleid met effect tot op de klasvloer (s.o./v.o.) - deels live online nascholing - AFGELAST

Veel scholen zijn volop bezig met het investeren in ICT. ICT-integratie heeft echter enkel effect wanneer jouw school inzet op een doordacht, doelgericht en duurzaam ICT-beleid met dito actieplan. Maar hoe begin je daar nu aan en waar moet je allemaal rekening mee houden? Hoe zorg je ervoor dat je het team meehebt?
Aan de hand van kaders en praktijkvoorbeelden ontwerp je een ICT-beleid op maat van jouw school. Door het hieruit afgeleide actieplan creëer je samen met jouw collega’s een optimale leeromgeving voor jouw leerlingen. Dankzij die duurzame ICT-integratie heeft de Digisprong een positief effect tot op de klasvloer.

Programma

Aan de hand van het 'Vier in balans'-model maak je kennis met belangrijke thema’s bij het uitwerken van een ICT-beleid en -actieplan, namelijk visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen en infrastructuur. Dit kader vormt de basis om de actuele beginsituatie van jouw school in kaart te brengen en de gewenste situatie te onderzoeken.
Je exploreert per thema de toekomstige schoolpraktijk aan de hand van toepassingsgerichte theoretische kaders, evaluatiecriteria en randvoorwaarden. De aangereikte praktijkervaringen kunnen je inspireren.
Op basis van alle input werk je stapsgewijs een ICT-beleid uit, rekening houdend met het brede schoolbeleid, andere opportuniteiten voor de school, valkuilen en uitdagingen. Op basis van het ICT-beleid bepaal je concrete acties op korte en lange termijn. Je denkt kritisch na over de doelgerichtheid, doordachtheid en duurzaamheid van jouw uitwerking en uitvoering aan de hand van feedback van de lesgevers en deelnemers.
Op het einde van dit traject beschik je over een doordacht beleids- en actieplan. Dit plan vormt geen eindpunt, maar is de tool om actief te blijven inzetten op een duurzaam ICT-beleid.

Aanpak
De aanpak gedurende het hele traject is activerend, met diverse werkvormen zoals brainstormen, doceren, casusbespreking, discussie en stellingen, concrete oefeningen en opdrachten, uitwisseling in groepen i.f.v. netwerken en peer learning. Er is een voortdurende wisselwerking tussen de aangereikte kaders en jouw school- en onderwijspraktijk.
Na elke nascholingsdag ga je aan de hand van een concrete opdracht aan de slag met de input om op die manier de duurzame toepassing en integratie te stimuleren.

 

Planning

Dag 1
Na een introductie en kennismaking zoom je in op de actualiteit van de Digisprong en de effecten voor jouw school op korte en lange termijn. Dit link je aan het ‘Vier in balans’-model. Je bent in staat om een duurzame ICT-integratie tot stand te brengen. Je gaat dieper in op het eerste thema van het ‘Vier in balans’-model, namelijk de visie. Je krijgt een kader aangereikt om een ICT-beleidsplan en -actieplan uit te werken of je vertrekt van de kaders die je al hanteert en zet deze doelgericht in.

Dag 2
Je start met een uitwisseling over je acties n.a.v. de eerste nascholingsdag. Vervolgens onderzoek je de deskundigheid van het schoolteam. Je gaat aan de slag met enkele theoretische kaders zoals DigiCompEdu, TPACK, SAMR en ervaart hoe je deze in jouw school kan toepassen. Je gebruikt dit als basis om te bepalen hoe je kan inzetten op een doelgerichte en duurzame professionalisering van het team. Daarnaast bespreek je hoe je samen met jouw team kan bepalen aan welke belangrijke kenmerken digitale tools moeten voldoen om bij jou op school gebruikt te worden zodat alle collega’s door eenzelfde bril kijken naar mogelijkheden en risico’s.

Dag 3
Je exploreert in het kader van de derde focus van het ‘Vier in balans’-model de inhoud en toepassingen in de klaspraktijk. Je onderzoekt hoe ICT andere didactische werkvormen en klasopstellingen mogelijk maakt. Diverse thema’s zoals coding, datageletterdheid, fake news, mediawijsheid, gaming en sociale media komen aan bod, telkens met concrete ideeën en suggesties voor jouw school. Je wisselt uit over ideeën voor een mogelijke leerlijn. Vervolgens zoom je in op de vierde focus, namelijk infrastructuur, die noodzakelijk is om een duurzame ICT-integratie uit te bouwen. Je bespreekt de voor- en nadelen, valkuilen en uitdagingen voor je school.

Dag 4
Je neemt de analyse van jouw school terug onder de loep en bekijkt deze vanuit de reeds opgedane inzichten. Aan de hand van casussen en stellingen kijk je kritisch naar het ontwerp van jouw ICT-beleidsplan en -actieplan. Je maakt de transfer naar het ICT-beleidsplan en -actieplan voor jouw school. Je evalueert de integratie van ICT in andere beleidsdomeinen. Je past de inzichten en feedback toe op maat van jouw school.

Dag 5
Je stelt jouw ICT-beleidsplan en -actieplan voor en krijgt instant feedback, waarmee je toekomstgericht verder aan de slag kan gaan. Daarnaast krijg je extra praktijkvoorbeelden aangereikt.

 

 

Doelstellingen

Na afloop van deze nascholing:

  • evalueer je aan de hand van de aangereikte kaders en richtlijnen het huidige ICT-beleid in de school;
  • stel je een SWOT-analyse op van het huidige ICT-beleid en -actieplan;
  • werk je actief (mee) een schoolbrede, gedragen visie en ICT-beleid uit;
  • werk je actief (mee) een ICT-actieplan voor de eigen school/graad uit;
  • onderneem je concrete acties om het ICT-beleid in de eigen school duurzaam uit te voeren met effect tot op de klasvloer.

Doelgroep

Directeurs, ICT-coördinatoren, technisch adviseur coördinatoren, beleidsmedewerkers, leraren s.o./v.o. met interesse in een bijdrage aan beleidsontwikkeling.

Begeleiding

Kurt Gommers is Algemeen Directeur van ZAVO VZW. ZAVO kiest al tien jaar voor digitaal onderwijs en bewijst dat het ook kan in een grote school in een complexe, meertalige en superdiverse context. Elke van de 1900 leerlingen en elke van de 270 leerkrachten beschikt over zijn eigen laptop. Als voormalig ICT-coördinator is Kurt TPACK-fan en gepassioneerd door onderwijstechnologie. Hij gebruikt die technologie ook als historicus in zijn lessen en is overtuigd van de meerwaarde die ze kan bieden.

Vanessa Debrièvre werkt sinds 2010 in ZAVO. Ze bouwde een brede ervaring op als leerkracht Engels en Nederlands, leerbegeleider en leerlingbegeleider. Ze startte onder andere mee ‘Team Taal’ op. Momenteel is ze beleidsondersteuner, GOK-coördinator en leerkracht Engels.

Bram Cuyt heeft meer dan 20 jaar ervaring in het onderwijs als innovatiecoach, leerkracht, (pedagogisch) ICT-coördinator, beleidsmedewerker en nascholer. Daarnaast behaalde hij certificaten als Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE), Apple Distinguished Educator (ADE) en Google Certified Educator (GCE).

Praktisch

Deze nascholing is afgelast. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Mee te brengen door cursist

Volledig opgeladen laptop.
CNO zorgt voor wifi-accounts.Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen