Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Onderwijskunde / Evaluatie   Een geïntegreerde benadering van problematisch gedrag: tussen verbinden en begrenzen

Een geïntegreerde benadering van problematisch gedrag: tussen verbinden en begrenzen

Op school ervaart men heel wat problematisch gedrag met verlies van verbinding voor jongeren en hun leerkrachten. Ook ouders delen in de frustratie. Scholen zoeken naar oplossingen, maar worden vaak overstelpt met mogelijke, vaak fragmentaire, remedies. Toch is er een concept om echt beleid te voeren om het problematisch gedrag te beheersen.

De nieuwe neurofysiologische inzichten (de polyvagaaltheorie) rond het verbinden van kinderen/jongeren met hun leerkrachten tonen de weg naar een samen-gevoel van basisveiligheid, emotieregulatie, beter leren e.d. Daarnaast komt ook het bekijken van begrenzen aan bod, want zonder begrenzen geen verbinding! We praten ook over de rode lijn van begrenzen, de inclusieparadox, de persoonlijke veiligheidstechnieken, het toxische effect van probleemgedrag enz.

Hoe zet je een visie rond verbinden en begrenzen om in een schoolbeleid? Dit levert heel wat winst op voor betere leerresultaten, gelukkigere leerkrachten en tevreden ouders. Al deze zaken komen diepgaand aan bod in deze driedaagse nascholing.

Programma

Interactie rond praktijkervaringen, doceren van nieuwe inzichten, analyse via gesprek van filmpjes leerkrachtengedrag, concrete vertaling naar schoolbeleid …

Doelstellingen

Na het volgen van deze nascholing:

  • kan je vertellen waar problematisch gedrag zich neurobiologisch situeert;
  • ken je de nieuwe wetenschappelijke inzichten (polyvagaaltheorie) rond verbinding en sensitiviteit in de klas;
  • kan je leerkrachtengedrag bespreken rond items als basisveiligheid, emotieregulatie, perspectiefneming e.d.;
  • kan je een affectief-reflectieve dialoog aangaan;
  • kan je zeggen wat ‘begrenzing’ is en weten waar de rode lijn is;
  • ken je de weg in de markt van begrenzing en therapie (Nieuwe autoriteit, 4-ladenmodel, Sherborne, Axenroos, STOP, enz. enz.);
  • kan je vertellen wat ‘persoonlijke veiligheidstechnieken’ zijn;
  • weet je wat de inclusieparadox is;
  • kan je stappen zetten in een beleid rond het beheersen van ‘problematisch gedrag’.

Doelgroep

Zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten en beleidsondersteuners uit het lager onderwijs. Leerkrachten, zorgleerkrachten, coördinatoren, directies… uit het secundair onderwijs.

Begeleiding

Bert Murawski is ex-directeur in het (buitengewoon) basisonderwijs. Hij is docent banaba Buitengewoon Onderwijs en Zorgverbreding en in het postgraduaat Gedragsproblemen van de Karel de Grote Hogeschool. Hij behoort eveneens tot de KdG Academy.

Praktisch

Deze cursus loopt over 3 dagen.

Cursuscode: 24/SEB/105A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 369 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 6 december 2024 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)
woensdag 15 januari 2025 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)
dinsdag 28 januari 2025 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen