Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon basisonderwijs / Schoolbeleid en -administratie / ICT-coördinator   Een HRM-groeipad voor middenkaderleden

Een HRM-groeipad voor middenkaderleden

Tijdens het (driejarig) traject voor middenkaderleden vormt jouw unieke positie op school de rode draad. Je leidt maar wordt ook geleid, je bent heel gedreven en enthousiast maar merkt dat dat enthousiasme niet altijd gedeeld wordt, je bent collega of toch weer niet, ... Deze positie plaatst je voor uitdagingen die specifieke vaardigheden vragen. Gesprekstechnieken, verbindende communicatie, inspirerend coachen, omgaan met moeilijke collega's, aandacht voor jezelf, het is slechts een greep uit het rijke aanbod van deze opleiding.
Deze startmodule focust op je unieke positie, interactie, conflicthantering en gesprekstechnieken.

Programma

Dag 1: Kennismakingsdag. Onderzoek naar eigen positionering.

 • Bepalen van focus: wie ben ik? Welke rol speel ik? En hoe doe ik dat?
 • Bepalen van transfer: wat wil ik leren?
 • Aspecten van groepsdynamiek.
 • De specificiteit van de middenkaderfunctie, 'tussen hamer en aambeeld'.

Dag 2: Interactie tussen mensen: verschil als uitdaging.

 • Reflectie op eigen kwaliteiten en reactiepatronen;
 • Zicht op effect van eigen omgangsstijl;
 • Interactieve dynamiek in woorden, gedrag, emoties;
 • De link met emotionele intelligentie.

Dag 3: Conflicthantering: Samenwerken in een organisatie betekent samen doelen realiseren.

 • Zicht op het eigen functioneren binnen een conflict, bewustwording van eigen voorkeurgedrag;
 • Onderzoek naar eigen feedback capacity;
 • Verbreding van de mogelijkheden om in een conflict proactief op te treden;
 • Verkenning casussen, toetsen aan theoretische inzichten, inoefenen.

Dag 4: Gesprekstechnieken

 • Inoefenen van soorten gesprekken op basis van eigen casussen.
 • Feedback geven en krijgen, correctie doorvoeren, probleemverkenningsgesprek, slecht nieuws brengen.
 • Evaluatie.

Werkvormen
De lesgever werkt voornamelijk aan de hand van toelichting, voortdurend afgewisseld met individuele en gezamenlijke reflectie en oefening. Na elke sessie bepalen de deelnemers concrete werkpunten. Opgedane inzichten integreren de deelnemers op de eigen werkvloer en we koppelen daarnaar terug tijdens de volgende sessie. De lesgever zal de persoonlijke trajecten mee coachen.

Doelstellingen

 • Je reflecteert over je eigen interactie- en leiderschapsstijl;
 • Je kent een aantal theoretische HRM-kaders;
 • Je verfijnt je eigen communicatieve, sociale en leidinggevende vaardigheden.

Doelgroep

Alle middenkaderfuncties: graadcoördinator, technisch adviseur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider,... uit basis-, secundair en volwassenenonderwijs.

Begeleiding

Herman Frooninckx, voormalig directeur COLOMAplus, Mechelen. Communicatietrainer Ravidant bvba.

Praktisch

Deze cursus loopt over 4 dagen.

Cursuscode: 24/MK/001A

Cursusmateriaal en lunches inbegrepen


Jouw bijdrage: 528 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 18 oktober 2024 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)
donderdag 21 november 2024 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
donderdag 9 januari 2025 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)
vrijdag 31 januari 2025 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen