Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Leerzorg   Een schooleigen brede basiszorg: hoe dit kwalitatief en haalbaar realiseren tot op de klasvloer?

Een schooleigen brede basiszorg: hoe dit kwalitatief en haalbaar realiseren tot op de klasvloer?

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden met de titel Basiszorg verbreden en verdiepen op klasniveau.

Ben je zoekende hoe de brede basiszorg in je school zowel op klas- als op schoolniveau te verbreden en te verdiepen? Met hands-on tools en werkvormen leer je hoe je de brede basiszorg in je school of centrum voor secundair onderwijs gedragen kan maken bij alle leerkrachten zodat alle leerlingen hier baat bij hebben. Werk deze basiszorg uit met het referentiekader voor onderwijskwaliteit (het OK-kader) en het decreet leerlingenbegeleiding in het achterhoofd.

Programma

In deze nascholing gaan we aan de slag met materiaal en voorbeelden uit scholen waar ze de brede basiszorg breed en diep gemaakt hebben. Concreet nemen we materiaal mee uit de vier domeinen van de leerlingenbegeleiding. We werken met een inspiratiedoos voor leren en studeren, een aantal actieve werkvormen rond gezondheid, gesprekstafels en discussiefiches rond onderwijsloopbaan en een inspirerend filmpje rond psychisch en sociaal functioneren.

We vertrekken vanuit de krachtlijnen van de geldende regelgeving en de speerpunten van het OK-kader. Zo bouwen we de nascholing op en werken we voor jouw school een brede basiszorg uit. Je krijgt hiervoor tips en tricks om dit te doen op klasniveau, waarbij we oog hebben voor de haalbaarheid voor leerkrachten. We geven ook inspirerende werkvormen mee om dit op je school/centrum gedragen te implementeren. Dit alles gebeurt in een sfeer waarbij deelnemers leren van en met elkaar.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing heb je

  • zicht op wat de brede basiszorg op een school kan inhouden;
  • inzicht in hoe een brede basiszorg te implementeren in hun school met oog voor de draagkracht van de leraren;
  • voor de vier domeinen van de leerlingenbegeleiding een schooleigen brede basiszorg ontwikkeld;
  • een zicht op de geldende regelgeving, zoals het decreet leerlingenbegeleiding.

Doelgroep

Leerlingenbegeleiders, leerkrachten secundair onderwijs met een hart voor leerlingenbegeleiding en middenkader. Deelnemers moeten een notie hebben van het zorgcontinuüm en het OK-kader.

Begeleiding

Youri Vande Sande werkte 14 jaar op een school voor secundair onderwijs en maakte de overstap 6 jaar geleden naar de pedagogische begeleidingsdienst van het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Vanuit zijn job als pedagogisch adviseur in het begeleiden van scholen in het inclusiever denken en handelen, deelt hij graag expertise en ervaringen.

Praktisch

Cursuscode: 23/LZG/029A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Een laptop of tablet (met lader)

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Deelnemers brengen de huidige situatie van de brede basiszorg op hun school in kaart en brengen deze voorbereiding mee.

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 23 januari 2024 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen