Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / STEM / Aardrijkskunde   Een transitie naar een duurzame wereld volgens het Donutmodel. Hoe aan de slag gaan met nieuwe concepten, modellen en theorieën uit het leerplan aardrijkskunde (KOV)?

Een transitie naar een duurzame wereld volgens het Donutmodel. Hoe aan de slag gaan met nieuwe concepten, modellen en theorieën uit het leerplan aardrijkskunde (KOV)?

Het systeem aarde en de invloed van de mens hierop zijn een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe leerplannen aardrijkskunde voor het Katholiek Onderwijs. Er kan niet meer voorbijgegaan worden aan de huidige klimaatverandering als gevolg van wereldwijde demografische en economische processen. Daarom is het belangrijk dat we de huidige generatie leerlingen laten reflecteren over mogelijkheden om een transitie naar een duurzame wereld te realiseren. In het nieuwe leerplan aardrijkskunde worden hiervoor heel wat nieuwe concepten, modellen, en theorieën aangereikt, die veelal onbekend zijn bij de leerkracht aardrijkskunde zelf. In deze nascholing worden deze nieuwe concepten aan de hand van concrete lesvoorbeelden uitgelegd.

Programma

Gezien de huidige klimaatverandering is het belangrijk dat leerlingen geactiveerd worden om na te denken over een transitie naar een duurzame wereld. In het nieuwe leerplan aardrijkskunde 2de graad (KOV) staan bij de didactische wenken heel wat voorbeelden hoe je aan de slag kan gaan met je leerlingen.

Het uitgangspunt voor deze transitie zijn de SDG’s, welke gebaseerd zijn op de oudere 3P- en 5P-modellen. Met deze begrippen zijn de meeste leerkrachten aardrijkskunde reeds vertrouwd en ze worden al jaren in de lessen aardrijkskunde gebruikt. Daarnaast verschijnen er ook veel nieuwe begrippen in het leerplan die voor de doorsnee leerkracht aardrijkskunde ongekende materie zijn, zoals de Kaya-identity, het Donutmodel, en Kuznetscurves.

We starten de nascholing met het definiëren en afbakenen van deze nieuwe begrippen. Daarna kijken we waar je als leerkracht informatie en materiaal over deze onderwerpen kan vinden. Tenslotte geven we voorbeelden hoe je hiermee concreet aan de slag kan gaan.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing

  • definieer je begrippen zoals Kaya-identity, Donutmodel, Kuzenetcurve …
  • selecteer je (online)materiaal en werkvormen om deze begrippen te duiden aan jouw leerlingen.

Doelgroep

Leerkrachten aardrijkskunde tweede graad katholiek secundair onderwijs

Begeleiding

Stephanie Verplaetse is leerkracht aardrijkskunde en ICT-coach op het Don Boscocollege van Zwijnaarde. Samen met haar collega Bart Van Bossuyt bouwt ze aan een digitale lesmethode die visueel, interactief en makkelijk door leerlingen zelf te gebruiken is zowel op school als thuis. Naast leerkracht is zij ook lid van de leerplancommissie aardrijkskunde tweede graad (KOV) en schrijft ze als auteur mee aan handboeken aardrijkskunde (Zone, Pelckmans uitgeverij).

Praktisch

Cursuscode: 24/AAR/011A

Syllabus inbegrepen


Jouw bijdrage: 66 EUR.
Inlichtingen bij: Miet Oost, 03 265 29 79, miet.oost@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Tablet of laptop.

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 25 maart 2025 13:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen