Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Vertrouwenspersoon   Financiële analyse en organisatie binnen een breder financieel beleid voor beginners

Financiële analyse en organisatie binnen een breder financieel beleid voor beginners

De reorganisaties en fusiebewegingen in de onderwijswereld met de vorming van grotere entiteiten noodzaken meer en meer financiële kennis om de juiste beleidsbeslissingen te nemen. Zo kunnen bv. grote infrastructuurwerken een belangrijke impact hebben op de financiële draagkracht. Een gerichte interpretatie en financiële analyse van de rapporteringen en van korte- en langetermijnbegrotingen kan een gezond financieel beleid garanderen. Deze nascholing richt zich in het bijzonder tot die directeurs en leden van raden van bestuur zonder financiële vooropleiding. Je hoeft immers geen financieel expert te zijn om dit op elk niveau op een gedegen en kwaliteitsvolle manier op te volgen.

Programma

Je bekijkt het opzetten van de financiële organisatie van de school, VZW en/of scholengroep: wat kan centraal gebeuren, wat beter decentraal, welke financiële processen zijn op te volgen...
Daarnaast lees en interpreteer je de schoolrekeningen en jaarrekening financieel en bekijk je o.a. de interne rapportering, de korte- en langetermijnbegroting en cashflow-evoluties. Bovendien krijg je  de financiële impact te zien van bepaalde beleidsbeslissingen zoals grote en minder grote infrastructuurwerken.

Doelstellingen

Je hebt zicht op een werkbare financiële organisatie op de verschillende niveaus.
Je kan een jaarrekening correct lezen, analyseren en interpreteren.
Je kan een begroting correct opstellen, lezen, analyseren, interpreteren en opvolgen.
Je kan gerichte vragen stellen bij het doornemen van een jaarrekening en het opvolgen van een begroting.
Je hebt zich op de impact van infrastructuurbeslissingen op de financiële draagkracht.

Doelgroep

Algemene en financiële directies, voorzitters van raad van bestuur en financiële bestuurders, directies met een interesse in de financiële draagkracht van de school zonder financiële vooropleiding (alle onderwijsniveaus)

Begeleiding

Guy Van De Velde is bedrijfsrevisor, commissaris van VZW’s schoolbesturen en financieel bestuurder bij de schoolbesturen VZW KSO Oudenaarde en VZW KBaO Oudenaarde.

Praktisch

Cursuscode: 22/DR/234A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Eigen laptop en oplader.

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Je mag de jaarrekening en/of begroting van de eigen school of VZW analyseren en hierover gerichte vragen doorspelen zodat de nascholing praktijk- en doelgericht is.

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 18 oktober 2022 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen