Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Andere topics   Gedrag positief beïnvloeden - met kinderen samen werken aan oplossingen - via afstandsonderwijs

Gedrag positief beïnvloeden - met kinderen samen werken aan oplossingen - via afstandsonderwijs

Meer concrete info over het verloop van deze nascholing via afstandsonderwijs vind je zo snel mogelijk op deze pagina.

Bij herhaald probleemgedrag belanden leerkrachten en leerlingen nogal eens in een negatieve vicieuze cirkel. Uiteindelijk overheerst onmacht: wat moéten we nog met dit kind (of deze groep)? Het oplossingsgericht werken biedt een verfrissende, nieuwe kijk op moeilijk gedrag.

In deze nascholing presenteren we je een leuke methode om kinderen te ondersteunen in hun functioneren, die ontwikkeld werd door o.a. Insoo Kim Berg en Ben Furman (Kids’ skills). Vertrekkend vanuit problemen, zoals die ervaren worden door kind en/of leerkracht, ga je samen met het kind (en z’n ouders) op zoek naar oplossingen. Daarbij worden de eigen competenties van het kind maximaal aangeboord. De leerkracht bepaalt samen met het kind doelen en helpt het in kleine stapjes z’n functioneren verbeteren. Hulpmiddelen daarbij zijn vooral goede vragen, die je op een gepaste manier leert gebruiken. Je maakt in deze nascholing ook kennis met enkele kant-en-klare materialen, die je ter ondersteuning kan gebruiken.

Programma

 • Van problemen naar oplossingen: een andere visie op moeilijk gedrag.
 • Probleemgedrag omzetten in te leren vaardigheden.
 • Samenwerken met kinderen: een samenwerkingsrelatie opbouwen, het versterken van de intrinsieke motivatie, omgaan met weerstand.
 • Hulpmiddelen voor kinderen om hun eigen competenties te versterken.
 • Het betrekken van ouders en vriendjes bij het aanleren van de nieuwe vaardigheid.
 • Gespreksvaardigheden, aansluitend bij deze topics.
 • Voorstelling van het materiaal van “Kids’ skills” (4 tot 12 jaar) en “Mission Possible” (vanaf 10 jaar).

Werkwijze

Na een beknopte theoretische kadering gaan we aan de slag met oefeningen, demonstraties, videofragmenten en casusbespreking.

Doelstellingen

Na deze nascholing:

 • beheers je een stappenplan om samen met kinderen en ouders te werken aan positieve gedragsverandering;
 • beschik je over een serie hulpmiddelen die je kan inzetten om kinderen te ondersteunen in het aanleren van nieuw gedrag.

 

Doelgroep

Leerkrachten en zorgbegeleid(st)ers lager onderwijs.

Begeleiding

Hilde Leonard, zelfstandig nascholer, gespecialiseerd in omgaan mét en voorkomen vàn allerlei vormen van ‘moeilijk’ gedrag van kinderen en jongeren en het versterken van sociale vaardigheden, auteur van twee boekjes over agressie in resp. onderwijs en jongerenwerk. Zij is initiatiefnemer van het Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 19/LAG/030A

Deze nascholing wordt aangeboden via afstandsonderwijs. 

Opnames en digitaal materiaal blijven tot één maand na datum beschikbaar.

Meer informatie over beide lesdagen via afstandsonderwijs:

 • In elke opleiding maakt de docent gebruik van een Powerpoint met uitleg (presentatie), filmpjes ter illustratie, de mogelijkheid om vragen te stellen (mondeling of via chat), zowel bij de start als in de loop van de opleiding, oefeningen in groepjes en uitwisseling met de deelnemers.
 • Tijdens de opleiding zal de docent de deelnemers doorheen het programma loodsen en de nodige instructies geven bij de verschillende werkvormen.
 • De opleiding is zo georganiseerd, dat er voldoende ruimte is om vragen te stellen en zal bestaan uit kortere werkblokken en pauzes. Soms gaat men offline om zelf een filmpje of een tekst te bekijken, waarover men daarna in gesprek gaat.
 • De gebruikte handouts worden vooraf via e-mail doorgestuurd. Ook tijdens de opleiding of achteraf kan nog materiaal doorgestuurd worden.

Jouw bijdrage: 220 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 27 april 2020 09:00u 16:00u via afstandsonderwijs
donderdag 14 mei 2020 09:00u 16:00u via afstandsonderwijs


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen