Zoek een nascholing
Je bent hier: Volwassenenonderwijs / Socio-emotionele begeleiding   Herstelgericht handelen met leerlingen: groeikansen voor de hele school (herhaling 1)

Herstelgericht handelen met leerlingen: groeikansen voor de hele school (herhaling 1)

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden met de titel Een herstelgerichte benadering van probleemgedrag geeft groeikansen aan de leerling, leraar, klas en school.

De gekende aanpak bij probleemgedrag zoals het geven van opmerkingen, verwittigingen, nota’s, verwijdering uit de klas, straf(studie), een contract, schorsing… kan op korte termijn effect hebben. Maar met deze (sanctionerende) aanpak slagen we er echter niet in om de leerlingen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag te laten nemen of inzicht te krijgen in de schade die dit gedrag toebrengt aan anderen (klasgenoten, leerkrachten…). Het is een aanpak die de focus legt op de overtreding, de regels en hieraan verbonden sancties.

Een herstelgerichte school is een luisterende school: de aanpak van probleemgedrag richt zich op de verantwoordelijkheid van de leerling voor eigen gedrag, op al de betrokkenen, zowel overtreder als slachtoffer en op de impact van dit gedrag en de schade die hierdoor wordt toegebracht aan de relaties met klasgenoten, leerkrachten, ouders…

We baseren ons op de theorie van het herstelrecht, waarbij we u enkele principes en vaardigheden willen aanleren in het voeren van individuele herstelgesprekken tot herstelcirkels en Hergo (dit is geen opleiding tot Hergo-moderator).

Programma

Dag 1 – deel 1

Theoretische achtergrond van herstelrecht en herstelgerichte praktijken geeft de deelnemers inzicht in het fundament van deze benadering.

Dag 1 – deel 2

We oefenen proactieve cirkels als voorbereiding op een herstelgerichte benadering op school en in de klas.

Dag 2 – deel 1

Oefenen van herstelgerichte taal en herstelgerichte methodieken.

Dag 2 – deel 2

Oefenen van herstelcirkels op basis van casussen aangebracht door de deelnemers.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

  • enkele theoretische mechanismen achter herstelgericht werken verwoorden;
  • herstelgerichte taal gebruiken;
  • een neutrale positie innemen om een herstelgericht gesprek te leiden;
  • een proactieve cirkel en een herstelgericht gesprek organiseren;
  • omgaan met feedback.

Doelgroep

Leerlingenbegeleiders, coördinatoren, leerkrachten secundair onderwijs met meer dan 2 uur les in een klas en iedereen die geïnteresseerd is in het leiden van herstelgerichte gesprekken als preventief antwoord op de vele contacten.

Wie deze 2-daagse nascholing gevolgd heeft, kan zich ook inschrijven voor de vervolgcursus Conflicten en pesten, complexe thema’s, ingrijpende gebeurtenissen aanpakken met een herstelcirkel.

Begeleiding

Anouk Vroemans is leraar en leerlingenbegeleider in H. Pius X Antwerpen Bovenbouw, HERGO-moderator en zelfstandig trainer in verbindende communicatie.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 22/SEB/005B

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen. Als syllabus ontvang je het boek Herstelgericht handelen met leerlingen. Groeikansen voor de hele school van M. Beerten en T. Van Waterschoot.


Jouw bijdrage: 267 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 14 maart 2023 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)
dinsdag 28 maart 2023 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen