Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Leerzorg   Het exploratie-instrument Columbus: versterk het studiekeuzeproces van leerlingen op weg naar het hoger onderwijs

Het exploratie-instrument Columbus: versterk het studiekeuzeproces van leerlingen op weg naar het hoger onderwijs

Het kiezen van een studierichting in het hoger onderwijs is een belangrijke, maar moeilijke stap. Om dit proces bij leerlingen van de derde graad te ondersteunen, kan je het exploratie-instrument Columbus in je klas inzetten. Je bekijkt hoe je dit instrument optimaal kunt integreren binnen de onderwijsloopbaanbegeleiding van je school. Wat zijn de componenten van het instrument, welk soort feedback ontvangen je leerlingen en hoe kan je de afname van het instrument inplannen naast de andere studiekeuze-activiteiten?

Programma

Je onderzoekt welke plaats Columbus in het studiekeuzeproces kan innemen. Daarbij krijg je een demonstratie van het instrument en de achterliggende principes ervan. Vervolgens ga je concreet met het instrument aan de slag. Je bekijkt  een aantal ‘good practices’ aan de hand van getuigenissen van scholen die Columbus al gebruiken. Daarna brainstorm je met je collega’s  in groepjes hoe Columbus kan worden ingebed in de onderwijsloopbaanbegeleiding van je eigen school.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing

  • heb je inzicht in hoe Columbus het studiekeuzeproces kan ondersteunen;
  • onderzoek je manieren om Columbus in te zetten in de onderwijsloopbaanbegeleiding van je school;
  • krijg je concrete ideeën over hoe je het instrument kan inzetten in de klascontext;
  • heb je inzicht in hoe je de feedback kunt gebruiken om leerlingen te informeren en te begeleiden.

Doelgroep

Leerkrachten derde graad secundair onderwijs, leerlingenbegeleiders, directies, ondersteuners en CLB-medewerkers.
Er is geen voorkennis vereist, al is het nuttig dat deelnemers ervaring hebben met studieloopbaanbegeleiding.

Begeleiding

Lien Demulder werkt als onderzoeker voor het Columbusproject. Zij werkt voor de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen binnen onderzoeksgroep Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context aan de KU Leuven en de faculteit Sociale Wetenschappen binnen de onderzoeksgroep Edubron aan Universiteit Antwerpen. Haar onderzoek focust op het keuzeproces in de overgang van secundair naar hoger onderwijs. 

Sofie Van Cauwenberghe is PhD studente binnen het Columbusproject. Zij werkt voor de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen binnen de vakgroep Experimentele Psychologie aan UGent. Haar onderzoek focust op het voorspellen van studiesucces en heroriëntatie in het hoger onderwijs aan de hand van (non-)cognitieve vaardigheden.

Praktisch

Cursuscode: 23/LZG/046A

Cursusmateriaal inbegrepen


Jouw bijdrage: 56 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

een opgeladen laptop.

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 22 mei 2024 09:00u 12:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen