Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Maatschappij en welzijn / Psychologie   Het stiekeme nut van kunst en cultuur (herhaling 1)

Het stiekeme nut van kunst en cultuur (herhaling 1)

Een inspiratiedag cultuur- en kunsteducatie voor leraren secundair onderwijs

Cultureel bewustzijn is één van de sleutelcompetenties bij de nieuwe eindtermen secundair onderwijs. Eraan werken, betekent dat je jongeren leert reflecteren op zichzelf, op de anderen en op de wereld. Kunst en cultuur worden hierbij beschouwd als transversale begrippen die van betekenis kunnen zijn in elk vak. Ze helpen jongeren om zich te oriënteren in een complexe en snel veranderende samenleving. Tijdens deze nascholing focussen we op de rol die kunst hierin kan spelen. We gaan ook concreet aan de slag met de theorie en de inhouden en staan stil bij mogelijke evaluatievormen en tools. Je onderzoekt zelf hoe je een activiteit kan ontwerpen waarin kunst en cultuur betekenisvol aan bod komen en waarmee je het cultureel bewustzijn van jongeren vergroot.

Programma

Voormiddag – inspiratiesessie

Kunst richt zich bij uitstek tot de verbeeldingskracht. Het is een krachtige vorm van communicatie en daagt je uit om anders naar de werkelijkheid te kijken. Het leert ons de juiste vragen stellen. Het kan jongeren inzicht geven in actuele en maatschappelijke thema's die in alle vakken aan bod kunnen komen zoals: identiteit, duurzaamheid, ecologie, migratie, … Verschillende bronnen, methodieken en praktijkvoorbeelden komen aan bod. Leer hoe je samen met je leerlingen kunst kan waarderen, ervaren en beschouwen. Kortom, ontdek het stiekeme nut van kunst en cultuur.

Namiddag – verdiepingssessie

We blikken kort terug op de belangrijkste didactische principes om kunst en cultuur te integreren in je lesactiviteiten en het cultureel bewustzijn van jongeren te vergroten. Ook krijg je voorbeelden van mogelijke evaluatievormen en tools. Daarna ga je meteen aan de slag met je eigen lespraktijk en lesideeën. Breng dus zeker eigen materiaal mee. Je past aan, verbetert en gaat op zoek naar haalbare ingrepen. De docent coacht jou en geeft tips en inspiratie. Door samen te werken met andere leerkrachten kunnen er verfrissende nieuwe insteken en ideeën ontstaan. We presenteren de activiteiten/lessen aan elkaar en verkennen in groepjes de mogelijkheden om de doelstellingen te evalueren. Kortom, een productieve namiddag met veel uitwisseling en van elkaar leren.

Doelstellingen

Na het volgen van de inspiratiesessie in de voormiddag ken je het antwoord op volgende vragen:

  • Wat is kunst? Wat is cultureel bewustzijn?
  • Hoe kan kunst worden ingezet om het cultureel bewustzijn van jongeren te vergroten?
  • Wat is kunst- en cultuureducatie en hoe ga je als leraar concreet te werk?
  • Hoe kan je kunst integreren in alle vakken?
  • Hoe kan je kunst inzetten om creativiteit en verbeelding aan te wakkeren?
  • Hoe kan je kunst gebruiken om de wereld te tonen?

Na het volgen van de verdiepingssessie in de namiddag:

  • pas je de theorie van Cultuur in de Spiegel toe in je eigen lespraktijk;
  • creëer je activiteiten en lessen waarin kunst en cultuur betekenisvol aan bod komen;
  • ontwikkel je lessen, activiteiten of een concept om het cultureel bewustzijn van jongeren te vergroten;
  • gebruik je verschillende evaluatievormen en tools om deze lessen te evalueren.

Doelgroep

Leerkrachten cultuurwetenschappen, esthetica, artistieke vorming, mens en samenleving, geschiedenis en Nederlands (secundair onderwijs).

Leerkrachten die met de sleutelcompetentie cultureel bewustzijn aan de slag gaan en alle leraren die kunst- en cultuureducatie een plaats willen geven in hun lessen.

Begeleiding

Joke Klaassen is illustrator en was jarenlang docent Muzische Vorming - Wereldburgerschap - Cultuur aan de lerarenopleiding van de Thomas More Hogeschool. Haar expertisedomein is Beeldende Vorming. Zij gaf les in het deeltijds kunstonderwijs en volgde de expertenopleiding cultuureducatie van Canon Cultuurcel. Momenteel is ze werkzaam als beleidscoördinator Beeld aan de Academie van Deurne.

Praktisch

Cursuscode: 23/KUN/003B

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Maxime Wauters, , maxime.wauters@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

jouw eigen materiaal (lespraktijk en lesideeën). 

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 26 november 2024 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen