Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Talen / Nederlands   Hoe (praktisch) meer leerplan-gericht werken voor Frans en Engels doorheen de 3 graden aso-kso-tso-bso? (herhaling)

Hoe (praktisch) meer leerplan-gericht werken voor Frans en Engels doorheen de 3 graden aso-kso-tso-bso? (herhaling)

Programma

Heel wat aandachtspunten uit de nieuwe leerplannen Frans en Engels lopen als een verticale (leer)lijn doorheen de 1ste, 2de en 3de  graad aso-kso-tso-bso: zelfreflectie, vakgebon-den attitudes, peer-evaluation, interculturele component, ERK, strategieën voor de 5 vaardigheden, zelfevaluatie van alle leerplandoelen, criteria voor vaardigheden, tips voor leren-leren… 

  • Hoe kunnen we de 3 graden beter op elkaar afstemmen?
  • Hoe kunnen we de collega’s Frans en Engels beter laten samenwerken in het belang van de leerlingen? 

Al deze verschillende items zitten verwerkt in een (zelfontworpen) light taalportfolio Frans en Engels per graad. Deze (light) taalportfolio zet de leerlingen op weg naar zelfsturend leren: ’de leerkracht als coach van de leerling’.

Deze handige ‘tool’ geeft je heel wat ondersteuning om de nieuwe leerplannen in je dagdagelijkse lespraktijk gemakkelijker te realiseren.

De opbouw van deze portfolio’s stimuleert de afstemming van de vreemde talen op elkaar binnen je school en over de graden heen. 

Deze portfolio wordt jaarlijks aangepast aan de opmerkingen en tips van de leerkrachten Frans en Engels die hiermee reeds jaren werken: een document voor en door leerkrachten (talen) wordt een netwerk voor leerkrachten Frans en Engels.

Tijdens deze sessie overlopen we deze portfolio’s per graad en onderwijsvorm, aso-kso-tso-bso, telkens met praktische voorbeelden uit de praktijk en tips om leerplangericht te werken.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen met dit (light) portfolio

  • een betere onderlinge afstemming bereiken, zowel verticaal als horizontaal;
  • heel wat aandachtspunten uit de leerplannen concreet realiseren.

Doelgroep

Leerkrachten Engels en Frans voor alle graden aso-kso-tso-bso.

Begeleiding

Alex De Kooning, leerkracht talen secundair onderwijs en lid van de stuurgroep van het netwerk voor leraren Frans.

Praktisch

Cursuscode: 17/TAL/008B


Jouw bijdrage: 50 EUR.
Inlichtingen bij: Saskia Stuyven, 03 265 46 86, saskia.stuyven@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 2 februari 2018 09:30u 12:30u Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Het Brantijser, St.-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerpen


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

! NIEUW ADRES !
Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen