Zoek een nascholing
Je bent hier:   Ik kan het niet zo fijn! Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst - live online nascholing (herhaling 1)

Ik kan het niet zo fijn! Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst - live online nascholing (herhaling 1)

Fijnmotoriek is een ruim en complex begrip. Als we zeggen dat kinderen moeilijkheden hebben met fijnmotoriek, moeten we duidelijk weten wat er nu juist aan de hand is. Een zwakke fijnmotoriek heeft een grote invloed op het schools functioneren en er kunnen dan moeilijkheden ontstaan bij schrijven, rekenen, tekenen, inkleuren en knutselen. Zowel in de kleuterklas als in de lagere school neemt fijnmotoriek een belangrijke plaats in en als kinderen hier problemen mee hebben, zien we soms ontwijkingsgedrag en faalangst ontstaan. Op deze manier kunnen kinderen in een vicieuze cirkel terecht komen: 'ik kan dat niet, ik doe dat niet, ik leer niet bij...'

Doorheen de ganse dag gaan we met z'n allen een vijftigtal fijnmotorische oefeningen en coördinatieoefeningen doen en gaan we ons bezinnen over wat we vragen aan onze kinderen, wat we hen aanbieden en hoe we het verschil kunnen maken voor kinderen en hun systeem. Het verschil tussen falen en lukken, tussen weigeren en willen deelnemen, tussen chaos en structuur, tussen overactiviteit en stilzitten, tussen schoolse moeilijkheden en plezier beleven aan het leren.

Programma

Tijdens deze nascholing geven we antwoorden op volgende vragen:

 • wat verstaan we onder fijnmotoriek?
 • wat is manuele vaardigheid, visuomotoriek, grafomotoriek, schrijfmotoriek?
 • waarom is het belangrijk dat kinderen tekenen en kleuren?
 • wat is ooghandcoördinatie?
 • hoe leren we het tekenen best aan?
 • hoe leren we een kind puzzelen?
 • waarom doen we voorbereidende schrijfmotorische krullen en hoe komen we tot een goede schrijfmethode?
 • wat gebeurt er als geld en gemakzucht primeren op kindvriendelijkheid?
 • waarom zijn schuine lijnen zo moeilijk voor kleuters en hoe kunnen we dit aanleren?
 • wanneer beginnen we met het oefenen van de fijnmotoriek?
 • waarom is ook de grootmotoriek belangrijk?
 • fijnmotoriek en concentratie?
 • fijnmotoriek en ruimtelijke oriëntatie?
 • waarom zijn er tegenwoordig meer kinderen met fijnmotorische moeilijkheden?
 • waarom zijn er meer problemen met schoolrijpheid?
 • wat kunnen we hieraan veranderen als ouders, leerkracht, school?
 • welke activiteiten zijn belangrijk om kinderen te stimuleren en optimaal te doen ontwikkelen?

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

 • de verschillende onderdelen van fijnmotoriek benoemen;
 • de signalen van een zwakke fijnmotoriek herkennen;
 • het ontstaan en de gevolgen van een zwakke fijnmotoriek aan de ouders uitleggen;
 • tips en adviezen geven;
 • verschillende fijnmotorische activiteiten die makkelijk toepasbaar zijn in een klas inzetten;
 • beschrijven hoe activiteiten op een eenvoudige manier makkelijker of moeilijker kunnen gemaakt worden;
 • verbanden tussen fijnmotoriek en ruimtelijke oriëntatie, faalangst, leermoeilijkheden leggen.

Doelgroep

Leerkrachten kleuter- en lagere school, zorgleerkrachten.

Begeleiding

Marc Litière, licentiaat lichamelijke opvoeding en kinesitherapie, psychomotorisch systeemtherapeut, coördinator groepspraktijk psychomotoriek voor kinderen te Leuven.

Praktisch

Cursuscode: 22/BAS/020B

Deze nascholing gaat live online door.
Digitaal cursusmateriaal inbegrepen in de deelnameprijs


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

2 knikkers, 2 muntstukken, een grijs potlood en een metserspotlood (potlood met twee verschillende kleuren, te verkrijgen bij Hema) en een touwtje van 140 cm lang.

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 24 april 2023 09:30u 16:30u via afstandsonderwijs (Zoom)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen