Zoek een nascholing

Jouw school bouwen of verbouwen?

Kennismaking met AGION en de subsidiëringsmogelijkheden

Investeren in scholenbouw heeft een belangrijk effect op motivatie en prestaties van leerlingen en leerkrachten. Een school bouwen of verbouwen is echter niet geregeld van vandaag op morgen. Als school moet je goed op de hoogte zijn van alle procedures en subsidiemogelijkheden.
Deze opleidingsdag wil je inzicht verschaffen in alle rechten en plichten als school wanneer je bouwt of verbouwt.

Programma

Voor de bouw of aankoop van een gebouw of voor de verbouwingswerken aan een bestaand gebouw kan een school subsidies krijgen. Om aanspraak te kunnen maken op subsidie dient de inrichtende macht van de school eerst een dossier in te dienen bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION). Ervaring leert echter dat niet iedereen zo goed op de hoogte is van de procedures die doorlopen moeten worden om een subsidie te verkrijgen. De verschillende procedures worden dan ook verduidelijkt en toegelicht.

Het laatste dagdeel is een aanvulling bij het overzicht van de diverse procedures van AGION. Je krijgt toelichting bij een aantal bijzondere gevallen en bij de visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen met betrekking tot scholenbouw. Ook wordt aandacht besteed aan de dienstverlening vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Dit laatste blok is van toepassing voor het vrij gesubsidieerd onderwijs. De volledige studiedag is toegankelijk voor medewerkers van alle netten.

Werkvormen

Uiteenzetting over de verschillende procedures en regelgeving, met ruimte voor vraagstelling.

Doelstellingen

Je verwerft inzicht in de verschillende AGION-procedures in verband met bouwen en verbouwen van scholen.

Doelgroep

Directie, middenkader, ondersteunend personeel (SO en BaO).

Begeleiding

Jo Van Duyse, afdelingshoofd reguliere financiering AGION.

Katrien De Veuster, stafmedewerker dienst Bestuur & Organisatie, Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Praktisch

Cursuscode: 20/DR/105A

Syllabus, drank en broodjesmaaltijd met soep en dessert inbegrepen.


Jouw bijdrage: 126 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 16 oktober 2020 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 102 (eerste verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen