Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Onderwijskunde / Communicatie   Klasmanagement - Regisseer je klas! (herhaling 1)

Klasmanagement - Regisseer je klas! (herhaling 1)

Leerlingen in een positief klimaat succesvol laten leren en werken vraagt om goed klasmanagement. Regelmatig nadenken over je eigen management in een steeds veranderende maatschappij is geen overbodige luxe voor elke leraar.

Uit oefensessies in 2 verschillende lerarenopleidingen ontstond het boek Regisseer je klas. Het bundelt oefenmateriaal rond klasmanagement dat bruikbaar is voor de beginnende en de ervaren leraar, in de lerarenopleiding of in begeleidingstrajecten van leraren.

Programma

We werken in deze vorming met een aantal oefeningen uit het boek (herwerkte uitgave) en bekijken hoe je deze kan gebruiken in jouw context. Elke oefening vertrekt vanuit een authentieke situatie uit het secundair onderwijs en wil de leraar stimuleren om individueel of in groep na te denken over het eigen klasmanagement. We kaderen de oefening vanuit de theoretische achtergrond. Zo komen we tot tips om ordeproblemen te voorkomen en orde te houden, bekijken we mogelijke reacties voor ontoelaatbaar gedrag, zoeken we naar behoud van 'de regie' en het constructief assertief gesprekken voeren met leerlingen.

Kort voor de navorming ontvang je een mail. We vragen je o.a. een eigen casus uit je werkplek in te dienen. Deze casussen gebruiken we geanonimiseerd als input voor een oefening.

Doelstellingen

Deelnemers kunnen:

  • kritisch reflecteren over eigen en andermans lerarengedrag;
  • de oefeningen uit het boek Regisseer je klas gebruiken en evalueren op hun bruikbaarheid in de eigen context;
  • inzichten ontwikkelen om in de eigen context te werken rond klasmanagement.

Doelgroep

Leraren en mentorcoaches uit s.o. en vo.

Begeleiding

Gilberte Verbeeck, praktijkassistente in de domeinen klasmanagement, vakdidactiek wiskunde, supervisie en profileringsstage wereldleraarschap aan de Academische lerarenopleiding van de Antwerp School of Education, ex-leraar en mentor coach - Sint-Jozef Instituut Essen.

An Leroy is pedagoog en werkt als stagebegeleider en lerarenopleider in de opleiding secundair onderwijs van Karel de Grote Hogeschool. Ze heeft expertise in de thema’s klasmanagement, coaching, groepsdynamica, gesprekken met ouders en evaluatie. Sinds dit schooljaar werkt ze ook als zorgleerkracht in een tweede leerjaar. 

Praktisch

Cursuscode: 22/OND/043B

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen.
Als syllabus ontvang je het boek Regisseer je klas. Oefeningen in klasmanagement.


Jouw bijdrage: 142 EUR.
Inlichtingen bij: Karolien Geukens, 03 265 90 60, karolien.geukens@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 19 april 2023 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 102 (eerste verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen