Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / STEM / Aardrijkskunde   Landschap, lagen, relaties, sferen, veranderingen... hoe pak je dat aan?

Landschap, lagen, relaties, sferen, veranderingen... hoe pak je dat aan?

In de nieuwe eindtermen ruimtelijk bewustzijn nemen landschappen, als resultaat van de interactie tussen het fysische milieu en de menselijke activiteiten, een duidelijke plaats in. In deze nascholing wordt er dieper ingegaan op de verschillende invalshoeken waarmee je naar een landschap kan kijken. Hoe zijn landschappen opgebouwd en hoe kunnen ze geanalyseerd worden op basis van de verschillende landschapsvormende lagen en de vier sferen? Welke soorten relaties herkennen we in een landschap? Hoe bepalen die relaties en veranderingen in het landschap de huidige morfologie van een plek? Hoe beïnvloeden demografische en economische processen het landschap? Hoe geven personen betekenis aan het landschap? Hoe zijn landschappen geëvolueerd doorheen de tijd?

Programma

De nascholing start met een theoretisch gedeelte vertrekkend vanuit de landschapsdefinitie zoals beschreven in de Europese Landschapsconventie. Vervolgens wordt er vanuit de landschapsdefinitie vertrokken om de landschapsbenadering in drie componenten toe te lichten. Per component wordt specifieke terminologie aangereikt en toegelicht hoe deze benadering kan worden toegepast in de klascontext alsook hoe die in relatie staan tot andere thema's. Landschap is immers een breed begrip dat via andere thema’s zoals toerisme, industrie, het systeem aarde, landbouw, duurzame ontwikkeling en verstedelijking aan bod kan komen. Hierbij wordt steeds de koppeling met de eindtermen ruimtelijk bewustzijn in acht genomen.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing kan je op een onderbouwde manier aan de slag met het thema landschap. Door de begrippen op een correcte manier aan te brengen en toe te passen in de geziene didactische werkvormen.

  • Je definieert het begrip landschap en bijhorende begrippen op een onderbouwde manier.
  • Je illustreert de rol van het landschap als holistisch thema binnen de eindtermen ruimtelijk bewustzijn.
  • Je gaat via didactische werkvormen aan de slag met het thema landschap.
  • Je past geografische hulpbronnen gericht toe om ruimtelijke thema’s te concretiseren.

Doelgroep

Leerkrachten aardrijkskunde van alle graden in het secundair onderwijs

Begeleiding

Jorre Herpels is halftijds wetenschappelijk medewerker aan de onderzoeksgroep landschapskunde en halftijds leerkracht in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Zijn onderzoek spitst zich toe op het ontwikkelen van een methodologie voor landschapskarakterisatie.

Praktisch

Cursuscode: 24/AAR/006A


Jouw bijdrage: 66 EUR.
Inlichtingen bij: Miet Oost, 03 265 29 79, miet.oost@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

opgeladen laptop

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 25 februari 2025 13:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen