Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Talen / Nederlands   Masterclass Didactiek Nederlands (herhaling 2)

Masterclass Didactiek Nederlands (herhaling 2)

Hoe geef je het vak Nederlands? Wat zijn de nieuwste invalshoeken in eindtermen en leerplannen en hoe zet je die om in de praktijk? In deze masterclass vertrekken we van de basisinzichten voor de didactiek Nederlands om vervolgens in te zoomen op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Theorie en praktijk wisselen elkaar in gezonde doses af.

Programma

Je krijgt vier sessies telkens rond een component van het vak

1 Spreken en luisteren

  • Hoe bouw je spreek- en luistervaardigheid op in de klas?
  • Welke strategieën doen leerlingen gericht luisteren?
  • Nagelnieuw in het spreekonderwijs is de didactiek van exploratieve gesprekken. Hoe realiseer je daarmee meer leerwinst en betere samenwerking in groepswerk?

2 Modern proza

-        Hoe werk je aan een (literaire) leesattitude?

-        Hoe integreer je leesplezier/leeservaring en analyse?

-        Op welke basis kun je een boekenlijst maken?

3 Taalbeschouwing

-        Taalvaardigheid staat niet los van taalbeschouwing, maar hoe leg je de link tussen beide?

-        Hoe breng je leerlingen vanuit concreet taalgebruik tot inzicht in meer abstracte leerstof, zoals grammatica?

4 Schrijven

-        Welke strategieën verbeteren de schrijfvaardigheid van leerlingen uit het secundair onderwijs?

-        Hoe kan je binnen het vak Nederlands aan deze strategieën werken?

-        Wat zijn de mogelijkheden van een multimodale leeromgeving?

Doelstellingen

De deelnemers kunnen een aantal didactische principes in verband met componenten van het vak Nederlands gebruiken.

Doelgroep

  • Leraren Nederlands die de evoluties van de laatste tien jaar willen oppikken
  • Leraren Nederlands die geen vakdidactiek Nederlands in hun opleiding gekregen hebben

Begeleiding

Jan T’Sas, ex-leraar tso-bso, praktijkassistent Nederlands in de lerarenopleiding aan de Universiteit Antwerpen.
Rudi Wuyts, ex-leraar aso, praktijkassistent Nederlands in d elerarenopleiding aan de Universiteit Antwerpen.
Jordi Casteleyn, professor didactiek Nederlands aan de lerarenopleiding van de Universiteit Antwerpen.

Praktisch

Cursuscode: 17/NED/013C

Drank en syllabus inbegrepen.

Beperkt aantal deelnemers!


Jouw bijdrage: 100 EUR.
Inlichtingen bij: Joke Oomes, 032654691, joke.oomes@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 15 maart 2018 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Het Brantijser, St.-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerpen
Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik
hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

! NIEUW ADRES !
Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen