Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Zorg / Leerzorg   Taal en meertaligheid in je klas: een veelzijdig, complex, maar prachtig verhaal!

Taal en meertaligheid in je klas: een veelzijdig, complex, maar prachtig verhaal!

Als leerkracht lager onderwijs is de realiteit in je klas heel divers. Vooral op talig vlak jongleer je voortdurend met de meertaligheid van je leerlingen. Er zijn bijvoorbeeld anderstalige nieuwkomers in je klas, kinderen voor wie het Nederlands een tweede of een derde taal is of eentalige kinderen die zich de schooltaal dan weer moeilijker eigen maken. In deze tweedaagse nascholing nemen we alle veelzijdigheid van taal en meertaligheid in je klas onder de loep. Anderstalige nieuwkomers, taalontwikkelend lesgeven, meertaligheid functioneel inzetten, enzovoort. Hoe zijn deze concepten met elkaar verweven en welke didactische principes gebruik je wanneer?

Programma

Dit tweedaags traject bestaat uit zeer praktijkgerichte workshops, gecombineerd met wat theoretische input. In gevarieerde werkvormen (van duowerk tot groepswerk tot individuele oefeningen) werken we aan onderstaande doelstellingen. Daarbij gebruiken we verschillende theoretische kaders, handvatten en bronnen. We bekijken de didactiek door een wetenschappelijk onderbouwde bril en zoeken uit waar we in de praktijk tegenaan botsen. Daarna zoeken we samen naar manieren om om te gaan met die mogelijke obstakels. Bovendien brengen we een bezoek aan Docatlas waar we materialen rond meertaligheid bekijken en gebruiken.

Dag 1
Hoe ontvang je anderstalige nieuwkomers en vluchtelingenkinderen? Hoe betrek je ze zo veel mogelijk bij je les? Welke didactische middelen zet je in? Hoe omarm en voed je de aanwezige meertaligheid? Hoe ga je functioneel veeltalig leren implementeren in je klas?

Wat met meertalige kinderen in je klas die nog wel wat schooltaal missen? Hoe maak je je lessen taalontwikkelender? Hoe zorg je ervoor dat de woordenschat Nederlands van meertalige kinderen uitbreidt en dat ook eentalig Nederlandstalige kinderen voldoende talige uitdaging krijgen?

Dag 2
Vandaag gaan we met een heleboel werkvormen aan de slag. We proberen taalontwikkelende lessen uit en gaan ook met ondersteunende materialen van DocAtlas aan de slag.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

  • bezit je tools om anderstalige nieuwkomers te begeleiden in je klas;
  • maak je je lessen taalontwikkelender;
  • ontwikkel je tools om meertalige kinderen beter te ondersteunen;
  • weet je waar je didactische materialen kan vinden en hoe je ze kan inzetten.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten en coördinatoren lager onderwijs.

Verder ook interessant voor leerkrachten uit de B-stroom van het secundair onderwijs.

Begeleiding

Eva Faes is lerarenopleider basisonderwijs en onderzoeker aan de AP Hogeschool. Haar focus ligt op taal en meertaligheid en didactiek Nederlands (als tweede taal).

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 24/LAG/139A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 252 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Laptop en oplader

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 29 november 2024 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)
vrijdag 13 december 2024 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen