Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon basisonderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Ondersteunend personeel   Met je team aan de slag met de Toolbox Geïntegreerde Leerlingenbegeleiding. Maak spelenderwijs werk van een krachtig beleid op leerlingenbegeleiding! (herhaling 1)

Met je team aan de slag met de Toolbox Geïntegreerde Leerlingenbegeleiding. Maak spelenderwijs werk van een krachtig beleid op leerlingenbegeleiding! (herhaling 1)

Benieuwd naar de nieuwste inzichten op vlak van leerlingenbegeleiding? Wil je samen met je collega’s het beleid op leerlingenbegeleiding in jouw school verder ontwikkelen? Dan is deze nascholing iets voor jou!

Je gaat aan de slag met de Toolbox Geïntegreerde Leerlingenbegeleiding. Met deze toolbox krijg je een dubbel cadeau: inzichten en werkvormen. De kernfeiten van vier jaar onderzoek geven je nieuwe inzichten over inclusief onderwijs. Op basis daarvan analyseer je via concrete werkvormen het beleid op leerlingenbegeleiding in je eigen school. Dat doe je alleen of samen met je collega’s. De interactieve spellen maken meteen sterke punten en werkpunten zichtbaar. Tegelijk krijg je een beter zicht op je eigen rol en functioneren. Het resultaat? Concrete actiepunten voor een geïntegreerde leerlingenbegeleiding in jouw school!

Programma

 • We lichten de achtergrond en inhoud van de toolbox toe, waarbij we de link leggen met veranderingsprocessen in een organisatie.
 • We gaan in groep aan de slag met het spinnenwebmodel en de factsheets.
 • In kleine groepjes leren we de actieve werkvormen gebruiken, volgens een doorschuifsysteem.
 • We helpen je om een plan op te stellen waarmee je binnen je eigen organisatie aan de slag kan gaan op basis van de noden die je ervaart.

Doelstellingen

Deze nascholing zal je inspireren als:

 • je het verlangen hebt om op een efficiënte manier veranderingen door te voeren op vlak van leerlingenbegeleiding, op maat van jouw schoolpraktijk;
 • je je afvraagt of de manier van werken op school aansluit bij de principes van geïntegreerde leerlingenbegeleiding;
 • je aanvoelt dat er frustraties leven binnen je school op vlak van begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, waarmee je aan de slag wil;
 • je je wil voorbereiden op een doorlichting of met je team aan de slag wil na een negatieve evaluatie van de doorlichting.

Je maakt kennis met de belangrijkste inzichten uit wetenschappelijk onderwijs op vlak van inclusief onderwijs in Vlaanderen (schoolbeleid en onderwijspraktijk, professionalisering, samenwerking en ondersteuning, impact op leerlingen en leraren en attitudes van leerlingen, ouders en leraren).

 • Je kan met jouw team het huidige schoolbeleid verder aftoetsen aan de hand van deze wetenschappelijke inzichten.
 • Je leert werken met het spinnenwebbordspel, waarmee je het interne beleid kan doorlichten.
 • Je leert werken met het doelmatigheidskwartet, waarmee je zicht krijgt op de moeilijkheden die jouw schoolteam ervaart bij het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
 • Je leert werken met het inclusiedixitspel, waarmee je de acht pijlers van geïntegreerde leerlingenbegeleiding kan analyseren en evalueren.

Doelgroep

Voor iedereen die een school wil ondersteunen bij de ontwikkeling van het beleid op leerlingenbegeleiding: directies, coördinatoren, zorgleerkrachten, leerlingenbegeleiders, ondersteuners, leraren, maar ook pedagogisch begeleiders, onderwijsinspecteurs…

Je komt best met minimum twee personen die betrokken zijn bij leerlingenbegeleiding op je school. Je hebt met je team een afspraak om met deze toolbox aan de slag te gaan.

Begeleiding

Liesbet Sourbron is klinisch psychologe en Hergo moderator. Zij werkt 18 jaar in een secundaire school als leerlingbegeleider, waarvan de laatste vijf jaar als zorgcoördinator. Zij is tevens lesgever binnen de educatieve master bij het vak leerlingenbegeleiding aan de Universiteit Antwerpen en freelance nascholer over thema’s als pesten, herstelgericht werken en verbindende communicatie.

Aster Van Mieghem is als onderzoeker verbonden aan de Onderzoeksgroep EduBROn, departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen en aan de onderzoekseenheid Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context van de KU Leuven. Ze rondde recent haar proefschrift af dat handelt over de hefbomen voor leraren bij het implementeren van een meer inclusief onderwijssysteem.

Praktisch

Cursuscode: 22/SEB/094B

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen.
De toolbox is niet mee inbegrepen in de deelnameprijs. Indien je deze toolbox wenst te bestellen, duid je de optie Toolbox Geïntegreerde Leerlingenbegeleiding aan tijdens jouw inschrijving (60 euro).


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Deelnemers die reeds in het bezit zijn van de Toolbox Geïntegreerde Leerlingenbegeleiding brengen deze mee naar de nascholing.

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 13 maart 2023 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 212 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen