Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Onderwijskunde / Evaluatie   Micro-credential Algemene didactiek en Klasmanagement

Micro-credential Algemene didactiek en Klasmanagement

Het onderwijs roept om leraren. Overweeg je de stap te zetten naar het onderwijs of ben je zonder lerarendiploma al aan de slag, dan is deze micro-credential iets voor jou!

Tijdens de lessen ‘Algemene didactiek’ bespreek je aan de hand van een actueel didactisch referentiekader de verschillende didactische componenten bij het ontwerpen en het analyseren van lessen(reeksen). De focus ligt op de verschillende elementen die aan bod komen bij het voorbereiden van een les: de beginsituatie in kaart brengen, doelstellingen bepalen op basis van de eindtermen en/of het leerplan, evaluatie en feedback. Je maakt kennis met verschillende didactische werkvormen en materialen die je kan inzetten om de leerinhoud aan te brengen.

Leerlingen in een positief klimaat succesvol laten leren en werken vraagt om goed en effectief klasmanagement. Dit is echter één van de moeilijkste vaardigheden die elke leraar onder de knie moet krijgen. Tijdens de lessen ‘Klasmanagement’ krijg je verschillende theoretische kaders aangereikt om je eigen klasmanagement kritisch te analyseren, ontdek je de meerwaarde van preventieve maatregelen en leer je gericht omgaan met verschillende vormen van ordeverstorend gedrag. Je gaat op zoek naar de tips die voor jou werken, in jouw context en passen bij jouw stijl.

Programma

Je sluit aan bij de groep studenten van de academische lerarenopleiding van de Antwerp School of Education.
Je wisselt theoretische input af met oefeningen die vertrekken van authentieke situaties uit het secundair onderwijs. Je werkt met (eigen) casussen en videomateriaal. Via uitwisseling van ervaringen en gezamenlijke reflectie over de aangereikte theoretische kaders neem je aangereikt materiaal of je eigen praktijk onder de loep en benoem je concrete inzichten, ideeën… die je kan toepassen in je (toekomstige) onderwijspraktijk.

Algemene didactiek

  • op dinsdagen en woensdagen van 18 tot 21 uur
  • lesdata: 24.09.24, 25.09.24, 01.10.24, 02.10.24, 08.10.24

Klasmanagement

  • zaterdagen van 9 tot 16.30 uur
  • lesdata: 19.10.24 en 16.11.24

Doelstellingen

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

Algemene didactiek

De deelnemer

1. kan de beginsituatie van de lerende en de leergroep achterhalen.

2. kan lesdoelen in de brede Vlaamse onderwijscontext situeren.

3. kan lesdoelen selecteren en formuleren.

4. kan de elementaire principes van didactische evaluatie benoemen.

5. kan didactische werk- en groeperingsvormen benoemen.

6. kan de klasopstelling benoemen.

7. kan het didactisch materiaal benoemen.

8. kan de toepassing van de principes van een kwaliteitsvolle onderwijsaanpak voor een les(opname) analyseren.

Klasmanagement

9. kan de basiselementen van klasmanagement omschrijven en de relatie leggen met goed lesgeven.

10. kan de relevante kaders van klasmanagement: preventieve klasmanagementstrategieën, ordehandhaving en ordeherstel, omgaan met dreigende en ernstige ordeverstoring, regels en procedures,  straffen of belonen en de implicaties ervan voor de klaspraktijk benoemen.

11. kan illustreren hoe leraren via effectief klasbeheer, motivatiestrategieën en preventieve maatregelen een gunstig leerklimaat creëren.

12. kan reflecteren op problemen met betrekking tot klasmanagement en deze verbinden met de bouwstenen voor effectief klasmanagement.

13. kan inzicht verwerven in (de ontwikkeling van) een eigen lerarenstijl, hoe deze de leerkracht- leerling relatie beïnvloedt en evoluties in de eigen subjectieve onderwijstheorie expliciteren.

Doelgroep

Startende leerkrachten zonder pedagogisch bewijs en personen die interesse hebben om de overstap naar het onderwijs te maken.

Begeleiding

Algemene didactiek

Professor Wouter Schelfhout heeft 25 jaar ervaring in het onderwijs vanuit verschillende invalshoeken. Essentieel voor de praktijktoets: eerst 10 jaar lesgegeven in aso, bso, tso. Gevolgd door 5 jaar doctoraatsonderzoek aan KU Leuven naar leerprocessen en de wijze waarop leraren hier kunnen op inspelen. Vervolgens 10 jaar beleidservaring opgedaan als inspecteur secundair onderwijs. En momenteel als lerarenopleider, schoolontwikkelaar en onderzoeker verbonden aan de Antwerp School of Education.
Els Tanghe heeft jarenlange onderwijservaring als leraar, mentor-coach en coördinator in verschillende zorgopleidingen en de lerarenopleiding. Momenteel werkt ze als lerarenopleider binnen de educatieve masteropleiding van de Universiteit Antwerpen.

Klasmanagement

Elke Struyf is als gewoon hoogleraar onderwijswetenschappen verbonden aan de Antwerp School of Education (ASoE) en voorzitter van de onderwijscommissie Academische Lerarenopleiding. In de Educatieve masteropleidingen geeft ze onder meer les over klasmanagement, leerlingenbegeleiding en inclusief onderwijs. Ze doet onderzoek naar de professionele ontwikkeling en competenties van leraren en de relatie met contextuele factoren. Haar onderzoeksoutput betreft niet enkel academische output, maar ook lezingen, boekpublicaties en artikels in (vak)tijdschriften bedoeld voor een breed publiek.
Caroline Van Der Bruggen, praktijkassistente in de domeinen klasmanagement, vakdidactiek gedragswetenschappen, psychologie en pedagogische wetenschappen en supervisie aan de Academische lerarenopleiding van de Antwerp School of Education, leraar en feedbackcoach – Stedelijk Lyceum Linkeroever.
Ilse Mertens is als lector verbonden aan de Educatieve masteropleiding van UAntwerpen. Daarnaast is zij binnen deze opleiding actief als LIO-coach en coördinator voor zowel de oriënteringsstage als het onderwijsproject.

Praktisch

Deze cursus loopt over 7 dagen.

Cursuscode: 24/MC/002A

Studiepunten: 6
Onderwijstaal: Nederlands
Locatie: Stadscampus

Evaluatie en certificaat

Algemene didactiek: permanente evaluatie (opdracht)
Klasmanagement: schriftelijk gesloten boek examen (‘s avonds in juni)

Slagen voor dit examen levert het getuigschrift ‘Algemene didactiek en Klasmanagement’.

Op basis van deze behaalde micro-credential kunnen vrijstellingen aangevraagd worden voor de educatieve masteropleiding aan UAntwerpen.


Jouw bijdrage: 374 EUR.
Inlichtingen bij: Miet Oost, 03 265 29 79, miet.oost@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 24 september 2024 18:00u 21:00u Universiteit Antwerpen Stadscampus, juiste locatie wordt later meegedeeld
woensdag 25 september 2024 18:00u 21:00u via afstandsonderwijs (Blackboard Collaborate)
dinsdag 1 oktober 2024 18:00u 21:00u Universiteit Antwerpen Stadscampus, juiste locatie wordt later meegedeeld
woensdag 2 oktober 2024 18:00u 21:00u via afstandsonderwijs (Blackboard Collaborate)
dinsdag 8 oktober 2024 18:00u 21:00u via afstandsonderwijs (Blackboard Collaborate)
zaterdag 19 oktober 2024 09:00u 16:30u Thomas More, Campus Kruidtuin, Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen (juiste lokaal wordt later meegdeeld)
zaterdag 16 november 2024 09:00u 16:30u Thomas More, Campus Kruidtuin, Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen (juiste lokaal wordt later meegdeeld)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen