Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon basisonderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Preventieadviseur   Onderbreking of wijziging van de arbeidsprestaties omwille van gezondheidsredenen

Onderbreking of wijziging van de arbeidsprestaties omwille van gezondheidsredenen

Welke mogelijkheden zijn er indien een personeelslid wegens gezondheidsproblemen niet meer voltijds kan werken of indien het personeelslid het reguliere werk niet meer aankan?
Tijdens deze nascholing krijg je inzicht in de ziekteverlofregeling en in de verschillende mogelijkheden die bestaan om na een afwezigheid om medische redenen opnieuw aan de slag te gaan. Je neemt kennis van de verschillende stappen in een re-integratieprocedure. Hierbij krijg je telkens duiding bij de verschillen in mogelijkheden voor vast benoemde vs. tijdelijke personeelsleden.

Programma

Interactieve vorming waar plenaire toelichting en oefengedeeltes mekaar afwisselen.
Persoonlijke inbreng van de deelnemers bepalen mee de dynamiek van de sessie.
Volgende items komen aan bod:

  • Ziekteverlof en uitputting bezoldigde ziektedagen
  • Verlof Verminderde Prestaties wegens ziekte
  • Langdurig Verlof Verminderde Prestaties om medische redenen
  • Afwezigheid Aangepaste Arbeid Ziekenfonds
  • Individueel Maatwerk
  • Re-integratieprocedure

Opmerking:
Verlofstelsels waarmee personeelsleden hun loopbaan volledig of gedeeltelijk onderbreken om tijd vrij te maken voor zichzelf of voor iemand uit hun omgeving komen aan bod in de nascholing 'Arbeidsprestaties deeltijds of voltijds onderbreken: welk verlofstelsel beantwoordt het best aan bepaalde noden?'

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

  • informeer en adviseer je personeelsleden correct en gestructureerd over een ziekteverlof;
  • informeer en adviseer je personeelsleden correct en gestructureerd over de mogelijkheden om na een afwezigheid om medische redenen opnieuw aan de slag te gaan (eventueel in een aangepaste werksituatie);
  • ken je de rechten en plichten van zowel werkgever als personeelsleden in deze context.

Doelgroep

Secretariaatsmedewerkers en directieleden die verantwoordelijk zijn voor de personeelsadministratie (buitengewoon en gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs)

Begeleiding

Katleen Albrecht is administratief directeur van de scholengroep Sint-Lodewijk Brugge (6 basisscholen en 4 secundaire scholen) en personeelsdeskundige van de scholengemeenschap Sint-Donaas Brugge (13 secundaire scholen). Zij heeft jaren praktijkervaring in de materie van personeelsreglementering onderwijs.

Praktisch

Cursuscode: 24/OP/036A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

 Volledig opgeladen laptop

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 12 november 2024 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen