Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Didactiek / Evaluatie   Op weg naar een mediawijze leerlijn

Op weg naar een mediawijze leerlijn

Cyberpesten, sexting, de online identiteit van leerlingen en leerkrachten en zaken zoals portret- en auteursrecht: als leerkracht kom je in aanraking met talloze mediawijze thema’s. Vroeg of laat duiken er vragen of situaties op waarvoor je best een duidelijk plan van aanpak hebt.

Programma

Het eerste deel van deze nascholing biedt jou een kader aan om een mediawijze leerlijn op school uit te bouwen. In de eindtermen is mediawijsheid als één van de sleutelcompetenties opgenomen. Hoe werk je hieraan? En vooral, hoe integreer je dit op een duurzame manier in jouw eigen klas en klasoverschrijdend. De uit te schrijven leerlijn volgt de mediagroeilijn en vertrekt vanuit de vijf leerdoelen: informeren, interageren, creëren, amuseren en verweren. Verder komt nog aan bod hoe je bij het opstellen van de leerlijn de verschillende doelgroepen - leerkrachten, leerlingen en ouders - betrekt.

In het tweede deel ga je dieper in op een aantal educatieve tools rond dit thema. Daarbij maak je steeds de terugkoppeling naar de eindtermen mediawijsheid. Je wisselt praktijkvoorbeelden uit met andere deelnemers.

Je verkent de verschillende thema’s om vervolgens de nodige actiepunten uit te werken op jouw eigen school.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

  • erken en benoem je de verschillende thema’s m.b.t. mediawijsheid;
  • integreer je de aangereikte tools in het eigen lesaanbod;
  • werk je een mediawijze leerlijn uit.

Doelgroep

Leerkrachten lager onderwijs, pedagogische ICT-coördinatoren, zorgcoördinatoren, directies en beleidsmedewerkers

Begeleiding

Pascal Penta is leerkracht lager onderwijs, mediacoach en iPadcoach. Verder is hij fervente bijdrager aan het onderwijsleermiddelennetwerk KlasCement.

Praktisch

Deze nascholing is afgelast. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Mee te brengen door cursist

Laptop of Chromebook en lader. Je hebt geen specifieke software nodig. Indien het toestel in schoolbeheer is, check bij de ICT-verantwoordelijke of je toegangsrechten hebt om extensies of add-ons te installeren.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik
hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen