Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Administratie en regelgeving   Opleiding preventieadviseur basisvorming

Opleiding preventieadviseur basisvorming

Zoals bij wet omschreven, dienen lokale Preventie-adviseurs een ‘basisvorming niveau 3 veiligheid’ te volgen.

Opzet: inhoud preventieadviseur niveau III m.a.w. basisopleiding: enerzijds een goed beeld hebben van hun eigen plaats/functioneren in het welzijnsbeleid van de school en de nodige kennis hebben om hun taken als ‘preventieadviseur/hiërarchische lijn’ uit te voeren, anderzijds weten wat van de leerlingen in het beroepsleven verwacht mag/kan worden (bijv. VCA).

Programma

Dag 1: Kennismaking en inleiding/Wettelijke en juridische aspecten van het welzijnsbeleid

 • Duiding cursus
 • Programma en structuur
 • Afspraken paper
 • Bezoek documentatiecentrum
 • Situering in het onderwijs
 • Onderwijsinspectie 2.0 en inspectie-index/tool

 • ARAB en Codex Wet Welzijn op het Werk
 • AREI (VLAREM)
 • Toezicht Welzijn op het Werk (TWW)
 • Schoolreglement (werkplaats, laboreglement)
 • Aansprakelijkheid van werkgever, werknemer, hiërarchische lijn en preventieadviseur

Dag 2: Welzijnsvelden: Arbeidsveiligheid-Elektriciteit

 • CPBW
 • IDPBW – GID
 • EDPBW – EDTC – bevoegd persoon
 • Toepassingen in een school
 • (Producten met gevaarlijke eigenschappen)

 • Dossier Elektrische installatie van de school
 • Risicoanalyse Elektrische Installatie
 • Procedure BA4 / BA5

Dag 3:

 • Dynamisch Risico Beheersing Systeem
 • Risicoanalyse
 • Preventiemaatregelen
 • Globaal Preventie Plan en Jaarlijks Actieplan

 • Praktische aanpak van een risicoanalyse (inventarisatie-evaluatie-weging, ...)
 • Bespreking cases van goede eindwerken
 • schrijfstijlen en Word (documentatiecentrum)
 • paperbegeleiding

Dag 4: Welzijnsvelden: Arbeidsveiligheid

 • Arbeidsongevallen
 • Arbeidsongevallenwetgeving
 • Registratie, administratie en onderzoek van arbeidsongevallen
 • Arbeidsongevallen, ernstige arbeidsongevallen

 • Brandveiligheid: wetgeving
 • Interventiedossier en evacuatieplannen, signalisatie
 • Interne noodplannen en procedure

 

Dag 5: Welzijnsvelden: arbeidsveiligheid en Psychosociale belasting en gezondheidsbescherming.

 • Bestel- en  aankoopprocedure
 • indienststellingsbeleid
 • Risicoanalyse

 • Psychosociale belasting
 • PAPSY en vertrouwenspersoon
 • Gezondheidsbescherming
 • EHBO-organisatie

 Dag 6: Welzijnsvelden: Arbeidshygiëne en Intern Leefmilieu en Ergonomie

 • Asbest en asbestinventaris
 • Beheersplan Legionella
 • Voedingsmiddelenhygiëne - GHP
 • Producten met gevaarlijke eigenschappen
 • Verlichting, verluchting, temperatuur
 • Lawaai
 • Kantoorergonomie
 • Zit-,sta- en tilhouding

Dag 7: bezoek didactische ruimte en afsluiting cursus:

 • Bezoek didactische ruimte

 • Herhaling en samenvatting wet welzijn
 • Aanpak in de praktijk
 • Evaluatie cursus
 • paperbegeleiding

Dag 8:

Paperverdediging

Doelgroep

Preventieadviseurs basis- en secundair onderwijs, preventieadviseurs in wording, technisch adviseurs, verantwoordelijke leerkrachten uit het technisch en algemeen en/of basisonderwijs en directieleden

Begeleiding

Chris Chantrain, Stefaan Henderieckx, Stefaan Dejonghe, Koen Boels, Jan Goos, Kristel Vanorbeek, Marleen Raeymaekers, Krista Dekoning, Paul Van Assche, Jurgen Reynders en Alex Berghmans

Praktisch

Deze cursus loopt over 7 dagen.

Cursuscode: 20/VEI/003A


Jouw bijdrage: 500 EUR.
Inlichtingen bij: Saskia Stuyven, 03 265 46 86, saskia.stuyven@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 6 oktober 2020 09:00u 17:00u Provinciaal Veiligheidsinstituut, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen
vrijdag 16 oktober 2020 09:00u 17:00u Provinciaal Veiligheidsinstituut, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen
dinsdag 20 oktober 2020 09:00u 17:00u Provinciaal Veiligheidsinstituut, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen
dinsdag 10 november 2020 09:00u 17:00u Provinciaal Veiligheidsinstituut, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen
vrijdag 27 november 2020 09:00u 17:00u Provinciaal Veiligheidsinstituut, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen
donderdag 3 december 2020 09:00u 17:00u Provinciaal Veiligheidsinstituut, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen
dinsdag 12 januari 2021 09:00u 17:00u Provinciaal Veiligheidsinstituut, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen