Zoek een nascholing
Je bent hier: Kleuteronderwijs / Zorg / Gedrag, sociale vaardigheden en welbevinden   Opleiding tot moderator Herstelgericht Groepsoverleg (HERGO)

Opleiding tot moderator Herstelgericht Groepsoverleg (HERGO)

Dit traject kan je volgen als verdieping in herstelgericht werken of je kan ervoor kiezen om via een eindopdracht het certificaat HERGO-moderator te behalen.

Een school is een mini-samenleving waar vanzelfsprekend ook conflicten voorkomen. Vaak gaat het om kleine(re) gebeurtenissen, die met een herstelgesprek op te vangen zijn. Soms doet er zich echter een ernstig incident voor: vandalisme, diefstal, bedreigingen, misbruik van sociale media, een stevig gevecht… Dat brengt heel wat emoties en stellingnames teweeg. HERGO biedt een helder, duidelijk gestructureerd kader om daar tegelijk zorgzaam en toekomstgericht mee om te gaan. Als moderator breng je alle betrokken partijen samen, inclusief steunfiguren en derden. Je creëert voor iedereen de kans om gehoord te worden en mee te zoeken welke afspraken nodig zijn om verder te kunnen.

Programma

Dag 1

 • Het ruimere plaatje: de plaats van HERGO binnen de filosofie van herstel
  • Je krijgt een aantal theoretische kaders (Johan Deklerck, Belinda Hopkins, Fair Process, Social Discipline Window).
  • Je krijgt zicht op de impact van herstel en sanctioneren op de schoolloopbaan van onze jongeren.
 • Verkennen van de grondhouding van de HERGO-moderator
  • Je reflecteert op je eigen kijk op conflict, agressie, grensoverschrijdend gedrag.
  • Je verdiept de proactieve cirkel als basis om herstelcirkels en HERGO te faciliteren.
  • Je oefent op cirkelen in verschillende moeilijkheidsgraden.  
 • Toelichting bij eindopdracht tot behalen van certificaat HERGO-moderator
  Dit is enkel voor wie een certificaat wil bekomen. De eindopdracht staat in teken van reflecties bij de opleiding, je eigen praktijk en het effectief leiden en begeleiden van een HERGO.

Dag 2

 • Verdiepen van de grondhouding van de HERGO-moderator
  • Je leert de kernbegrippen van verbindende communicatie als basishouding.
  • Je maakt de koppeling naar herstelvragen.
 • Inoefenen van (eenvoudige) herstelgesprekken en herstelcirkels
 • Toelichting bij opdracht voor in de eigen school
  Dit is een oefening voor alle deelnemers, ook voor zij die het certificaat niet wensen te behalen: een uitnodiging om de werkvormen in praktijk te brengen en te trainen in je basishouding.

Dag 3

 • Tijd voor uitwisseling: reflecties en vragen vanuit eigen ervaringen op school
 • Het verloop van een HERGO
  • Stappenplan van aanmelding tot nazorg
   • Aanmelding: een ernstig conflict doet zich voor. Hoe schat je in wat nodig en haalbaar is?
   • Assessments: wie nodig je uit en doet de volgorde ertoe?
   • Voorbereiding van de HERGO zelf: ruimte, zitplan, afsluiter, documenten, communicatie
   • Nazorg: belang van een duidelijk herstelplan en opvolging (Wie doet wat, wanneer en hoe?)
  • Principe van assessments of voorbereidende gesprekken
  • Wat is een zitplan? Wat is een herstelplan?
 • Inoefenen van assessments (voorbereidende gesprekken)

Dag 4

 • Oefenen van de verschillende fasen van een HERGO. We voorzien extra begeleiding deze dag, met dank aan Maria Beerten. Zo kunnen we kleinschalig werken en krijgt iedereen kansen op proberen en feedback.
  • Concrete casus van A tot Z uitwerken in kleinere groep
  • HERGO effectief beleven in kleinere groep
 • Ruimte voor vragen en ervaringen
  • Wat liep goed? Waar botste je op? Waar merk je nog onzekerheden? Wat kan je van elkaar leren?
  • Wat zie je als haalbaar/mogelijk/moeilijk in je eigen school?
  • Voor wie wil: afspraken voor oefengroepen na het traject (intervisie)

Dag 5 - Terugkomdag (halve dag)

 • Extra oefenkansen met feedback en/of ondersteuning van de lesgevers
 • Aandacht voor implementatieproces in eigen school
 • Bespreking eindopdracht: reflecties en feedback
  Ook wie niet koos voor certificering, is hier heel welkom. In de uitwisseling van verschillende ervaringen zitten leerkansen voor iedereen.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing

 • kan je een HERGO plaatsen in het continuüm van herstelgericht handelen en de preventiepiramide;
 • ken je de verschillende fasen van een HERGO;
 • ben je vertrouwd met de basishouding van verbindende communicatie als motor van herstel;
 • kan je een herstelgericht groepsoverleg opzetten en leiden.

Je kan het certificaat ‘HERGO-moderator’ behalen na het indienen en bespreken van een eindopdracht.

Doelgroep

Deze opleiding staat open voor al wie betrokken is bij herstelgericht handelen op school: directies, leerlingenbegeleiding, leraren, coördinatoren uit alle niveaus. Ook collega’s vanuit CLB, ondersteuningsnetwerk of andere partners zijn welkom.

Een tip: bekijk de mogelijkheden op niveau van je scholengemeenschap. Het kan heel verrijkend zijn om met verschillende HERGO-moderatoren uit eenzelfde scholengroep in te schrijven. Omwille van neutraliteit is het immers niet altijd wenselijk om in je eigen school deze rol op te nemen.

Belangrijk: dit is een voortgezette opleiding. We vragen daarom voorkennis van de filosofie van herstelgericht werken. Concreet betekent dit dat je de tweedaagse Herstelgericht handelen met leerlingen: groeikansen voor de hele school bij CNO volgde of dat je een soortgelijke opleiding of ervaring kan voorleggen.

Begeleiding

Anouk Vroemans heeft meer dan 20 jaar ervaring in onderwijs: als leerkracht, leerlingenbegeleider en aanvangsbegeleider. Ze is internationaal gecertificeerd trainer Verbindende Communicatie, HERGO-Moderator en trainer Mindfulness (opleiding Edel Maex).

Ook Kim Wezenbeek heeft meer dan 20 jaar ervaring in onderwijs: als leerkracht, leerlingenbegeleider en directeur. Ze is trainer Verbindende Communicatie (kandidaat certificering), erkend bemiddelaar, HERGO-moderator en voorzitter vzw Herstelgericht Werken op School (Pros Mechelen, Ligand).

Praktisch

Deze cursus loopt over 5 dagen.

Cursuscode: 24/SEB/117A

Cursusmateriaal en lunch (lesdag 1 t.e.m. 4) inbegrepen

We gebruiken het boek Herstelgericht handelen met leerlingen - groeikansen voor de hele school van Maria Beerten en Tom Van Waterschoot als basiswerk. Wie de vooropleiding Herstelgericht handelen met leerlingen bij CNO volgde, heeft dit boek al. Aan andere deelnemers vragen we om dit boek voor de start van het traject zelf aan te kopen.

Als deelnemer noteer je in het opmerkingenveld bij inschrijving wat je ervaring is met herstelgericht werken.


Jouw bijdrage: 594 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

 • Het handboek Herstelgericht handelen met leerlingen, groeikansen voor de hele school van Maria Beerten en Tom Van Waterschoot (elke lesdag)
 • Eigen casussen (optioneel)
Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 26 november 2024 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)
woensdag 4 december 2024 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)
vrijdag 17 januari 2025 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.042 (gelijkvloers)
vrijdag 14 februari 2025 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)
dinsdag 18 maart 2025 09:30u 12:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen