Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Zorg / Leerzorg   Ouders en school werken samen aan schoolsucces

Ouders en school werken samen aan schoolsucces

Samenwerken met ouders is essentieel om de schoolloopbaan van leerlingen succesvol te maken. Ouders zijn dus onmisbare partners. Hoe maken we dat partnerschap krachtig, wetende dat de betrokkenheid van ouders thuis een veel grotere impact heeft op de leerkransen van kinderen dan eerder gedacht? Verwacht je aan materialentips, uitwisselingskansen en reflectieopdrachten.

Programma

In deze nascholing bekijken we hoe je samen met ouders kan werken aan de schoolloopbaan van hun kind, van jouw leerling. Welke vorm van ouderbetrokkenheid heeft effect op schoolsucces? We baseren ons op wetenschappelijk onderzoek dat gebeurd is door Mariëtte Lusse en Annette Diender, weergegeven in het boek ‘Samen werken aan schoolsucces’. Hoe kan je streven naar een partnerschap met ouders waar sprake is van gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen en gezamenlijke toekomstdoelen? Welke rol geef je de leerling in deze samenwerking? Wij bekijken in welke mate de initiatieven die je als school onderneemt om de ouders te betrekken, bijdragen aan het versterken van de onderwijsondersteunende rol die zij thuis kunnen opnemen.

Tijdens deze nascholing komen o.a. volgende aspecten aan bod: de drie dimensies van ouderbetrokkenheid, als school aan de slag: ouderbetrokkenheid in je visie en beleid, succesfactoren voor een betere samenwerking met ouders, getuigenissen van ouders, leerkrachten en leerlingen over het effect van ouderbetrokkenheid, hoe ziet een traject met ‘De Schoolbrug’ eruit, …

 

Doelstellingen

Na het volgen van deze nascholing/tijdens deze nascholing:

  • toets je de drie dimensies van ouderbetrokkenheid aan jouw schoolpraktijk;
  • neem je de eerste aanzet om een schoolvisie en -beleid uit te werken aan de hand van het theoretisch kader van Lusse;
  • verwerf je inzicht in hoe je ouders kan faciliteren in hun ouderrol en onderwijsondersteunend gedrag;
  • beoordeel je ouderactiviteiten volgens het theoretisch kader.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten en directies en/of beleidsondersteuners uit het (buitengewoon) basisonderwijs. Verder zijn ook pedagogisch begeleiders, onderwijsopbouwwerkers, brugfiguren, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers en studenten lerarenopleiding welkom.

Wij verwachten geen voorkennis van de deelnemers. Tijdens deze nascholing wordt eerder een theoretisch luik geschetst; de nascholing met als titel: ‘Samen met alle ouders werken aan (voor)leesplezier’ geeft je een concreet voorbeeld van hoe je met ouders aan schoolsucces kan werken. Meer info vind je via de link http://www.uacno.be/22BAS076A

 

Begeleiding

De kernopdracht van Gert Rooms en Eefje Raets bij de Schoolbrug is het werken aan een duurzaam partnerschap tussen school en ouders in functie van een succesvolle leerloopbaan van het kind. Ze professionaliseren en begeleiden schoolteams om tot dit partnerschap met ouders te komen.

Praktisch

Cursuscode: 22/BAS/071A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Smartphone of tablet + iets om te noteren

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 14 maart 2023 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 102 (eerste verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen