Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Vertrouwenspersoon   Outputbeleid: een zicht op resultaten en effecten in je school - live online nascholing

Outputbeleid: een zicht op resultaten en effecten in je school - live online nascholing

Het nieuwe ‘referentiekader voor onderwijskwaliteit’ omvat zes kwaliteitsverwachtingen rond de resultaten en effecten. Het ontwikkelen van een outputbeleid rond deze verwachtingen kan een belangrijke motor zijn om de onderwijskwaliteit te verbeteren. In deze nascholing verkennen we deze kwaliteitsverwachtingen en stellen we samen met jou een outputmonitor op die je kan gebruiken in het kwaliteitsbeleid van je school.

Programma

In deze dag gaan we in op het waarom, het wat en het hoe van outputbeleid. We verdiepen ons in de zes kwaliteitsverwachtingen en ondersteunen je om deze toe passen op de eigen school. We vertalen deze kwaliteitsverwachtingen in concrete indicatoren voor het kwaliteitsbeleid. Tot slot geven we een aanzet tot een schooleigen outputmonitor die je kan gebruiken om concreet aan de slag te gaan in je eigen school. We maken tijd voor je vragen.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • begrijpen waarom een outputbeleid belangrijk is voor de onderwijskwaliteit in de school;
  • krijgen een duidelijk beeld over de kwaliteitsverwachtingen, resultaten en effecten van het ‘referentiekader onderwijskwaliteit’;
  • kunnen deze kwaliteitsverwachtingen voor de eigen school in kaart brengen;
  • kunnen de aanzet tot een concrete outputmonitor samen met het schoolteam verder uitwerken.

Doelgroep

Leidinggevenden, beleidsmedewerkers, (zorg)coördinatoren en leraren lager onderwijs die mee vorm willen geven aan het beleid in de eigen school.

Begeleiding

Maarten Penninckx is pedagogisch begeleider bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen met specifieke expertise rond het thema kwaliteitsbeleid. Hij werkt rond thema’s als zelfevaluatie, datageletterdheid, inspectie 2.0 en effectiviteit. Hij is auteur van het boek ‘Zicht op leerwinst’.

Jerissa de Bilde is pedagogisch begeleider kwaliteitsontwikkeling en nascholer ‘Datawijs schoolbeleid’. Binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt ze tevens aan de ontwikkeling van het burgerschapskompas.

Praktisch

Cursuscode: 20/LAG/107A

Deze nascholing vindt plaats via live online afstandsonderwijs.


Jouw bijdrage: 126 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Laptop met toegang tot bestaande data, bijvoorbeeld: meest recente doorlichtingsrapport, toegang tot ‘Mijn onderwijs’, resultaten gestandaardiseerde proeven (IDP-proeven, OVSG proeven, paralleltoetsen), tevredenheidsonderzoeken, leerlingvolgsystemen, basofiches, etc.

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 7 mei 2021 09:00u 16:00u via afstandsonderwijs (Zoom)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen