Zoek een nascholing
Je bent hier: Kleuteronderwijs / Zorg / Gedrag, sociale vaardigheden en welbevinden   Psychisch welbevinden via veiligheid in de klas: een non-verbaal verhaal

Psychisch welbevinden via veiligheid in de klas: een non-verbaal verhaal

Het psychisch welbevinden van onze jongeren staat steeds meer onder druk. Praten is vaak niet voldoende, de boodschap komt niet aan. Daarom verkennen we in deze nascholing hoe je zonder woorden toch rust en ontspanning kan brengen bij je leerlingen. Daarvoor bedienen we ons van een fantastische communicatietool waarover iedereen beschikt: ons lichaam.

Gewoon al aanwezig zijn, rustig door de ruimte bewegen, kleine gebaren maken en op een bepaalde manier kijken, glimlachen of grinniken, is een zeer krachtige manier van communiceren en heeft een grotere impact dan je denkt. In deze nascholing wordt geëxpliciteerd wat we vaak intuïtief wel aanvoelen, maar nog te weinig toepassen. Hiervoor halen we inspiratie uit de theaterwereld. Dit alles met als doel een veilige sfeer en lesomgeving te creëren waarin jongeren hun schild kunnen laten zakken.

Programma

 • Je leert welke tools je via non-verbale communicatie kan inzetten, binnen dat veilig kader, om de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen met psychische problematieken te ondersteunen.
 • Je komt te weten hoe houding, gezichtsuitdrukking, gebaren, tijd en ruimte, nabijheid, aanraking en stemvolume ‘jouw lesgeven’ beïnvloeden om leerlingen met problematieken positief te bekrachtigen in hun functioneren.
 • Je groeit in jouw leerkrachtenstijl zodat je meer rust en ademruimte vindt in je omgang met leerlingen.

Voormiddag

Wat brengt non-verbale communicatie bij tijdens het lesgeven? Hoe beïnvloedt dat de klassfeer, de betrokkenheid en het welbevinden van de leerlingen? Hoe inspireert het de leerlingen en onszelf in ons gedrag? We nodigen jullie uit om de grenzen van je comfortzone te verkennen om zicht te krijgen op je eigen stressregulatiesysteem en te ervaren wat veilige verbinding met ons doet. Vanuit muzisch-agogische principes gaan we ervaringsgericht aan de slag met beweging en non-verbaal spel. 

Namiddag

Vervolgens gaan we aan de slag met enkele casussen. Daarbij verdiepen we ons in het effect van de dialoog via non-verbale communicatie, op leerlingen met voor ons ‘onaangename gedragingen’.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing

 • ben je je bewust van je non-verbale aanwezigheid;
 • straal je meer zelfvertrouwen uit in je houding;
 • heb je met gezichtsuitdrukkingen en gebaren invloed op je leerlingen;
 • toon je door je plaats in de omgeving en nabijheid betrokkenheid aan leerlingen;
 • ga je een veilige dialoog met de leerlingen aan;
 • reageer je op een effectieve manier op het gedrag van leerlingen;
 • vergroot je het veiligheidsgevoel van leerlingen;
 • zet je tools in om leerlingen positieve en herstellende ervaringen te laten opdoen die tot nieuwe neurale verbindingen in de hersenen leiden waardoor ze een nieuw gedrag kunnen aanleren;
 • groei je in jouw leerkrachtenstijl, zodat je een andere kijk krijgt op (problematisch) gedrag van leerlingen.

Doelgroep

Leerkrachten, leerlingenbegeleiders, directieleden, zorgcoördinatoren, beleidsmedewerkers uit alle graden van het kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair en buitengewoon onderwijs

Begeleiding

Hannes Goffin is oprichter van Meewint, begeleider muzisch-agogische kunstprojecten, workshops en navormingen voor scholen, acteur en oprichter Duo Abbraccio (intern. straat- en familietheater), Gentleclown (voor mensen met dementie en beperking) bij Belevingsgerichte Zorg. Voordien was hij actief als leerkracht kinder- en jeugdpsychiatrie (gedrags- en emotionele stoornis/agressieproblematieken).

Praktisch

Cursuscode: 24/SEB/113A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 12 maart 2025 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 212 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen