Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Leerzorg   Samen sterk! Hoe formuleer je een krachtige leersteunvraag die je externe partners activeert? - AFGELAST

Samen sterk! Hoe formuleer je een krachtige leersteunvraag die je externe partners activeert? - AFGELAST

Samen met het nieuwe Leersteundecreet gaan vanaf september 2023 ook de (vernieuwde) Leersteuncentra van start. Eén van de doelstellingen van het decreet is ‘de uitbouw van een duurzaam leersteunmodel voor kwaliteitsvolle leersteun aan scholen voor gewoon onderwijs’. Heel belangrijk in dit model blijft de samenwerking met alle partners: CLB, Leersteuncentrum, pedagogische begeleiding. Het is aan de school om een efficiënt en kwaliteitsvol netwerk op te bouwen rond de leerling zodat de leerling en de leerkrachten in een krachtige en veilige context de grootst mogelijke leereffecten kunnen halen.

Programma

Deze nascholing legt het accent op de samenwerking. We nemen de inhoud van het decreet op de achtergrond mee, maar we gaan heel praktisch aan de slag met concrete casussen. Het is de bedoeling dat je op het einde van de dag naar huis gaat met praktische tools om je externe (en interne) partners zo snel en efficiënt mogelijk te activeren.

We vertrekken in deze nascholing van concrete casussen. Je haalt het maximale uit deze nascholing indien je casussen uit de eigen school meebrengt.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing kan je

  • voor een specifieke leerling fase 0 en 1 oplijsten;
  • de ondersteuningsbehoeften van een leerling correct in kaart brengen;
  • hierover helder en efficiënt communiceren met de leerling, de ouders, je schoolteam, CLB en Leersteuncentrum;
  • samen met de leerondersteuner de ondersteuningsvraag voor de leerling en het schoolteam formuleren op het (leer)platform;
  • een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opstellen tussen de school en de externe partners van de leerlingenbegeleiding;
  • samen met het schoolteam en de leerondersteuner de genomen acties evalueren.

Doelgroep

Zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten, leerlingenbegeleiders secundair onderwijs

Begeleiding

Annemie Hauquier is Licentiate Germaanse Talen. Ze werkte 22 jaar in een secundaire school als leerkracht en leerlingenbegeleidster waarbij ze focuste op leerzorg (leren en studeren). Ze coördineert voor CNO momenteel het traject Word leerzorgprofessional met kennis van het tienerbrein waarin ze optreedt als expert over de werkkaders van de leerzorg en als procesbegeleider van het volledige traject.

Praktisch

Deze nascholing is afgelast. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Mee te brengen door cursist

Je brengt best één of meerdere casussen mee uit je eigen school. De casus moet een leerling zijn met een specifieke onderwijsbehoefte waarvoor je leersteun wil aanvragen.Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen