Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Socio-emotionele begeleiding   Schooluitval voorkomen bij jongeren met ASS en/of hoogbegaafdheid

Schooluitval voorkomen bij jongeren met ASS en/of hoogbegaafdheid

De pandemie zette dit probleem op scherp, maar schooluitval dreigt sowieso meer bij jongeren op het spectrum van ASS en/of hoogbegaafdheid. Dit is te wijten aan de specifieke uitdagingen waarmee deze leerlingen kampen. In deze nascholing krijg je zicht op die uitdagingen en worden handvaten aangereikt om deze leerlingen te ondersteunen en zo schooluitval te voorkomen. Theoretische kaders komen aan bod, maar je wordt vooral geïnspireerd vanuit een ruime praktijkervaring van de lesgever als leraar, leerlingenbegeleider, coach en moeder van jongeren in deze specifieke doelgroep.

Programma

In de voormiddag gaan we eerst dieper in op recente wetenschappelijke kaders rond ASS en hoogbegaafdheid, steeds met het oog op de praktijk en doorspekt met voorbeelden vanuit die praktijk. Op die manier verwerf je inzicht in de uitdagingen waarmee leerlingen op het spectrum te maken krijgen. Vervolgens bekijken we hoe we deze doelgroep kunnen ondersteunen volgens de fases van het zorgcontinuüm (ZC) om toch school te blijven lopen. We focussen op brede basiszorg en preventieve maatregelen, maar bekijken ook mogelijkheden die zich hoger in het continuüm bevinden en ingezet kunnen worden eens een leerling gedurende een periode uitvalt. We bekijken welke actoren ons kunnen helpen in de verschillende fases van het ZC met oog voor de veerkracht van de leraar en haalbaarheid voor het schoolteam. In de voormiddag ligt de focus op doceren, maar er is ook uitwisseling in kleinere groepen. We mikken op maximale interactie.

In de namiddag gaan we aan de slag met jullie casussen. Via verschillende intervisietechnieken bespreek je meerdere casussen in deelgroepen om tijdens een slotmoment de belangrijkste inzichten in plenum te delen.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

  • heb je meer inzicht in ASS volgens het biopsychosociaal model en onderscheid je het cognitieve en het zijnsluik van hoogbegaafde jongeren;
  • herken je uitdagingen en specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen op het spectrum en waardeer je daarnaast hun karakteristieke kwaliteiten;
  • zet je deze inzichten in om kwaliteitsvolle ondersteuning aan te bieden op maat van de jongere met oog voor de behoeften van de leraar;
  • kan je zinvolle maatregelen selecteren om in te zetten binnen de brede basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg en ken je actoren die een rol kunnen opnemen in de verschillende fasen van het zorgcontinuüm;
  • sta je ervoor open om te leren van en met elkaar en ervaar je dat je er niet (langer) alleen voor staat.

Doelgroep

Leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren, leraren en beleidsteams secundair onderwijs die te maken krijgen met deze doelgroep. Ook voor opvoedend personeel en opvoeders in onderwijsinstellingen kan deze nascholing waardevolle inzichten en tips voor de praktijk opleveren.

Begeleiding

Tania Van Passen werkte ruim 20 jaar als leraar en leerlingenbegeleider in verschillende graden en finaliteiten. Ondertussen geeft ze les aan de Educatieve Master van de UAntwerpen, is ze pedagogisch begeleider leren leren en heeft ze een eigen coachingbedrijf voor jongeren met leer- en motivatieproblemen en hun ouders/leraren.

Praktisch

Cursuscode: 24/LZG/051A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

jouw eigen casus

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Ten laatste een week voor de start bezorg je jouw eigen casus aan de lesgeefster. Zo kan zij de casussen groeperen en bekijken of en hoe alle casussen aan bod kunnen komen tijdens deze nascholing. 

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 19 februari 2025 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen