Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Zorg / Gedrag, sociale vaardigheden en welbevinden   Socio-emotionele begeleiding in het basisonderwijs: basiscursus

Socio-emotionele begeleiding in het basisonderwijs: basiscursus

Als leerkracht, zorgcoördinator of zorgleerkracht merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Programma

 1. Leerlingenbegeleiding en socio-emotionele begeleiding
  • Wat is begeleiden?
  • Vuistregels en kenmerken van het begeleiden.

 2. De kindertijd (peuter, kleuter, lagereschoolkind) als ontwikkelingsfase
  • Opgroeien in onze hedendaagse maatschappij.
  • Ontwikkelingstaken.

 3. Probleemgedrag en problemen van leerlingen
  • Omschrijving en aandachtspunten.

 4. Het begeleidingsproces
  • Opbouwen van een vertrouwensrelatie.
  • Begeleiding als beïnvloedingsgebeuren.
  • Netwerkuitbouw.
  • Privacy van de leerling.
  • Eigen functioneren als begeleider.

 5. Handelingsplan
  • Omschrijving en toepassingsmogelijkheden.

 6. Aandachtspunten: omgaan met weerstand, contact met ouders, groepsproblemen, doorverwijzing...

Doelstellingen

Deelnemers:

 • weten wat socio-emotionele begeleiding van leerlingen inhoudt;
 • kunnen reflecteren over de eigen manier van socio-emotioneel begeleiden;
 • hebben zicht op eigen mogelijkheden en beperkingen als begeleider.

Doelgroep

Leerkrachten BaO die meer aandacht willen ontwikkelen voor het "begeleiden" of met socio-emotionele begeleidingstaken belast zijn, zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten.

Begeleiding

Wim De Breucker, klinisch psycholoog-seksuoloog, WEB Begeleidings- en Vormingscentrum.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 20/BAS/015A

Beperkt aantal deelnemers. Dranken en syllabus inbegrepen.

Optie op lesdag 1 - 26/01/2021: 1 warme maaltijd in het studentenrestaurant: 11 euro.
Eigen lunchpakket is mogelijk.

Op 04/02/2021 is het studentenrestaurant en de cafetaria gesloten (lesvrije week UA). Gelieve een lunchpakket te voorzien. Er is wel een broodjeszaak op wandelafstand van gebouw D.


Jouw bijdrage: 220 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 26 januari 2021 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)
donderdag 4 februari 2021 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen