Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Leerzorg   Spraak- en taalontwikkelingsstoornis (STOS) binnen het secundair onderwijs

Spraak- en taalontwikkelingsstoornis (STOS) binnen het secundair onderwijs

Een spraak- en taalontwikkelingsstoornis (STOS – dysfasie) is een aangeboren taalontwikkelingsstoornis. Kinderen met deze ontwikkelingsstoornis verwerven spraak en taal erg moeizaam. Door problemen op vlak van mondelinge en schriftelijke taal komen deze leerlingen extra obstakels tegen binnen het schoolse leren. Dit alles heeft ook een invloed op hun dagelijks functioneren.

Aan de hand van inleefopdrachten die gekoppeld worden aan de theoretische achtergrond, trachten we je blik op een spraak- en taalontwikkelingsstoornis te verruimen. Door het opzetten van een ‘STOS-bril’, ervaar je zelf hoe het is om spraak- en taalproblemen te hebben. Na de inleefopdrachten reflecteren we kort over jouw ervaringen en geven we praktische tips. Tot slot passen we de opgedane kennis en ervaringen toe op concrete casussen. Er is tijd om vragen te stellen over situaties waarop je botst binnen het schoolse leren bij leerlingen in het secundair onderwijs.

Programma

Deel 1: theoretische achtergrond – d.m.v. theorie worden vragen als ‘Wat is STOS?’ of ‘Wat is de invloed van meertaligheid?’ beantwoord.

Deel 2: inleefopdrachten – Ervaar STOS (gebaseerd op het inleefcircuit ERVAAR TOS, ontwikkeld door Auris Groep – Nederland): hoe is het om een spraak- en taalontwikkelingsstoornis te hebben? Waar loop je dan precies tegenaan?

Deel 3: casusbespreking – met een STOS-bril wordt een eigen casus/observatie van een leerling met taalproblemen besproken. Vertaalslag van de talige problemen binnen de verschillende taalcomponenten naar jouw schoolcontext.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing

  • kan je jongeren met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis ondersteunen in hun schoolse en dagelijkse functioneren;
  • ken je de theoretische basis van de spraak- en taalontwikkeling en wat er bij verwerving fout kan lopen;
  • heb je inzicht in de moeilijkheden die leerlingen met een STOS kunnen ervaren;
  • kan je de vertaalslag maken naar je eigen schoolcontext;
  • ben je vaardig in het selecteren van mogelijke hulpmiddelen of ondersteuningsvormen voor leerlingen met STOS.

Doelgroep

Leerkrachten uit het secundair onderwijs die in aanraking komen met STOS: zowel taalleerkrachten als leerkrachten van praktijkvakken of andere algemene vakken die hun onderwijs meer aangepast willen maken voor leerlingen met spraak- en taalmoeilijkheden. Ook leerzorgcoaches, ondersteuners, leerlingenbegeleiders zijn meer dan welkom. Geen verdere voorkennis vereist.

Begeleiding

Hannah Gevers is werkzaam als logopediste in haar zelfstandige praktijk en is sinds 2020 ondersteuner in het onderwijs. Binnen haar zelfstandige praktijk behandelt ze taal-, leer- en articulatiestoornissen. Als ondersteuner werkt zij voornamelijk met leerlingen met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis binnen lager en secundair onderwijs.

Praktisch

Cursuscode: 23/LZG/055A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

laptop en hoofdtelefoon/oortjes

Verwachte voorbereiding door deelnemer

De deelnemers denken na over mogelijke casussen of vragen die ze graag willen bespreken. Dit kan een algemene vraag zijn maar ook meer specifieke vragen over bv. aanbreng van nieuwe woordenschat, zinsbouw stimuleren bij anderstalige nieuwkomers, inoefenen van auditieve synthese … Deze doelen worden bij voorkeur zo concreet mogelijk doorgegeven via logopedie.hannah@gmail.com, indien mogelijk een week voor de start van de vorming.

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 24 april 2024 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen