Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Talen / Frans   Taal van de buren: het Nederlands in België en Nederland

Taal van de buren: het Nederlands in België en Nederland

De visie op het Nederlands en de standaardtaal is de afgelopen 15 jaar grondig veranderd. Het Belgisch-Nederlands heeft zijn eigen plaats in het taallandschap, is even gelaagd als het Nederlands in het hele taalgebied en eist die plek ook steeds meer op. In deze workshop kom je te weten wat de huidige stand van zaken is en maak je in groep nieuw lesmateriaal op basis van actuele materialen over dit onderwerp.

Programma

In deze nascholing verken je de geografische taalvariatie in de Nederlandse standaardtaal in alle aspecten van de taal (woordenschat en grammatica). Je denkt na over de verschillende registers en ontdekt welke cultuurverschillen mee een rol spelen.

Samen met je collega’s baken je aan de hand van concrete voorbeelden de verschillende registers in het Nederlands af en reflecteer je in een stellingenspel over je eigen attitudes en die van je collega’s tegenover die registers.

Aan de hand van een aantal leermiddelen, zoals YouTubefilmpjes, taalkaarten, blogs, krantenartikelen en websites, ga je na op welke manier de variatie in het Nederlands in de dagelijkse praktijk voorkomt, hoe mensen denken over de eigen variëteit en die van het andere land en wat dat zegt over cultuurverschillen en over de algemene informalisering van de samenleving.

In groepjes stel je aan de hand van de aangeboden leermiddelen bruikbaar lesmateriaal samen over de thema’s standaardtaal-tussentaal-dialect en taalregisters voor jouw graad in het secundair onderwijs, eventueel voor het NT2-onderwijs of het hoger onderwijs.

Doelstellingen

De deelnemers

  • begrijpen wat het begrip ‘pluricentrische standaardtaal’ inhoudt;
  • maken een onderscheid tussen de verschillende registers in het Nederlands en zijn nationale variëteiten en reflecteren over hun eigen attitude tegenover die registers;
  • begrijpen dat taalvariatie niet alleen in uitspraak en woordenschat zit, maar in alle aspecten van de taal;
  • zien dat taalverschillen tussen België en Nederland lang niet altijd absoluut zijn, maar meestal gradueel;
  • beseffen dat cultuurverschillen tussen België en Nederland een belangrijke rol spelen bij taalverschillen;
  • verwerken de aangeboden voorbeelden tot bruikbaar lesmateriaal.

Doelgroep

Leerkrachten Nederlands in het secundair onderwijs (D-, A/D- en A-finaliteit). Ook interessant voor NT2-lesgevers en docenten Nederlandse taalbeheersing (of aanverwante vakken) uit het hoger onderwijs.

Begeleiding

Miet Ooms is vertaler. In een vroeger leven was ze ook leerkracht Nederlands en Duits in het secundair onderwijs en freelance taaldocent. Sinds 2015 brengt ze op haar website taalverhalen.be de variatie in het Nederlands in kaart en in 2020 kwam haar boek uit: Buurtaal. Praktische gids voor het Nederlands in België en Nederland.

Praktisch

Cursuscode: 21/NED/031A

Opgeladen laptop of smartphone meebrengen.


Jouw bijdrage: 66 EUR.
Inlichtingen bij: Gonda Peeters, 03 265 56 27, gonda.peeters@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 27 oktober 2021 09:30u 12:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen